Thứ nhất, ông Bích bị tố cáo cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại (KN) của ông Lăng Đức P, vi phạm các Điều 27, 29, 30, 31 Luật KN năm 2011. Thứ hai, ông Bích thực hiện trái quy định pháp luật trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng đất đai giữa ông  P và bà Nguyễn Thị T.

Kết luận nội dung tố cáo thứ nhất có nêu, việc giải quyết KN lần đầu không thuộc thẩm quyền giải quyết của ông Bích, mà thuộc thẩm quyền của Giám đốc VP ĐKĐĐ tỉnh Hà Giang, theo quy định tại Điều 19 Luật KN năm 2011, do vậy ông Bích không vi phạm các Điều 27, 29, 30, 31 Luật KN năm 2011.

Kết quả xác minh nội dung tố cáo thứ hai xác định ông Bích không vi phạm, không làm trái quy định tại Khoản 1, Điều 79 Nghị định 43 của Chính phủ và Thông tư số 02 của Bộ TN&MT. Vì, theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, bà Nguyễn Thị T là cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất, “người sử dụng đất” đi nộp hồ sơ đăng ký đất đai tại Trung tâm hành chính công huyện Bắc Quang là đúng quy định theo Nghị định 43 và Thông tư số 02 của Bộ TN&MT…

Ông  Bích không phải là người trực tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử đất giữa ông P và bà T, mà do bà Vũ Thị Liên, công chức thuộc Chi nhánh VP ĐKĐĐ tiếp nhận tại Trung tâm dịch vụ hành chính công huyện Bắc Quang.

Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Bắc Quang căn cứ vào thành phần hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ theo bộ thủ tục hành chính, được quy định tại bộ thủ tục số 9, Quyết định số 1146 ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang. Sau khi thẩm định hồ sơ, ông Bích căn cứ vào các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành xác nhận biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình là đúng quy định.

Đáng nói, trong quá trình thu thập tài liệu giải quyết đơn tố cáo ông Bích, đoàn xác minh của tỉnh chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm tại Kết luận số 94 ngày 21/6/2018 của Sở TN&MT về việc giải quyết tố cáo đối với trường hợp ông Bích.

Theo đó, Kết luận số 94 còn thiếu nội dung tố cáo, xác định nội dung tố cáo không rõ ràng và việc áp dụng các văn bản pháp luật trong kết luận chưa đầy đủ, chưa phù hợp, cụ thể: Sở TN&MT giải quyết thiếu nội dung tố cáo thứ nhất “công dân tố cáo ông Bích vi phạm Điều 27, 29, 30, 31 Luật KN năm 2011”; giải quyết nội dung thứ hai xác định không rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc ban hành kết luận giải quyết tố cáo áp dụng pháp luật chưa phù hợp, chưa kết luận đầy đủ nội dung tố cáo của công dân.

Trần Nhung