Tính sai khối lượng thiết kế 

Chủ đầu tư chấp hành tương đối đúng quy định về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư và trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013…

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ dự toán đối với công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Vạn Ninh do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T.A.L lập hồ sơ thiết kế dự toán cho thấy, công ty đã tính khối lượng san lấp mặt bằng trên bản vẽ thi công không đúng với bản chi tiết, cụ thể:

Tính sai khối lượng trong công tác lập thiết kế, khối lượng đất đào san lấp trong phạm vi < hoặc = 50m bằng máy ủi < hoặc = 110m đất cấp 3 ghi trong bản vẽ thiết kế là 44,4m nhưng khối lượng trong bản chi tiết  là 14,8m3, chênh lệch 29,6m3; khối lượng san đầm đất mặt bằng  máy đầm 16 tấn, K-0,90 (đất tự cung cấp) ghi trong bản vẽ thiết kế là 15.492m3, nhưng khối lượng trong bản chi tiết 5.289,4m3, chênh lệch 10.216,6m3; tưới nước tạo ẩm đất đắp để lu lèn, trong bản vẽ thiết kế là 15.535,6mkhối lượng trong bản chi tiết 5.289m3, chênh lệch 10.246,2m3. Việc tính sai khối lượng thiết kế dẫn đến làm tăng dự toán hạng mục san lấp mặt bằng với giá trị là gần 3 tỷ đồng.

Mặt khác, đơn vị tính sai khối lượng trong công tác lập hồ sơ dự toán đắp đất công trình bằng máy đầm cóc, K=0,85, khối lượng theo dự toán đã tính là 2.638,9m3, khối lượng tính lại 30,9m3. Việc dự toán tính sai khối lượng dẫn đến làm tăng dự toán hạng mục cổng, tường rào, nhà trực bảo vệ với giá trị là 100,4 triệu đồng.

Như vậy, việc tính sai khối lượng trong công tác lập thiết kế và lập hồ sơ dự toán đã làm tăng giá trị dự toán hạng mục san nền, cổng, tường rào và nhà bảo vệ là gần 3,1 tỷ đồng.

Chênh lệch giữa thực tế thi công với thiết kế 1,5 tỷ đồng

Về khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, kết luận chỉ ra, Liên danh Công ty TNHH  MTV Đăng Quang 79 - Công ty TNHH 2/4 Nha Trang (đơn vị thi công) thi công cũng thiết kế đã được phê duyệt. Tuy nhiên, gói thầu A1 có phát sinh khối lượng sau: Quá trình thi công phần san lấp mặt bằng khu vực ruộng lúa do có bùn lún nên đơn vị thi công phải bóc lượng đất hữu cơ đi để đắp cho đúng quy trình kỹ thuật, với khối lượng do tư vấn thiết kế tính là 1.390 m3 vận chuyển đi đổ tại bãi rác Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh.

Công tác bốc đất hữu cơ không thể kiểm tra trực tiếp, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra tại bãi rác Ninh Lâm nhận thấy: Có đất thải đổ tại bãi rác. Do vậy, đơn vị tư vấn thiết kế tính toán giá trị dự toán của công tác bóc hữu cơ và đắp bù lại khối lượng đào đất hữu cơ là 415,5 triệu đồng

Theo thiết kế phần lưu không (khoảng cách 9m - giữa đường giao thông và tường rào) không có đắp mặt bằng; để thuận lợi cho quá trình thi công, đơn vị tiến hành đắp đất  bằng với mặt bằng công trình và đường giao thông.

Kiểm tra hóa đơn chứng từ liên quan đến việc quyết toán công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhận thấy: Chủ đầu tư áp giá đúng với giá trúng thầu, khối lượng đúng với khối lượng mời thầu, nhưng do thiết kế tính sai khối lượng san lắp mặt bằng, dự toán tính sai khối lượng đất đắp nền khi lập hồ sơ yêu cầu theo dự toán; nghiệm thu không kiểm tra kích thước hình học theo quy định nhà nước. Vì vậy, phát hiện khối lượng chênh lệch giữa thực tế thi công với thiết kế, dự toán, làm thiệt hại cho ngân sách với giá trị là hơn 1,5 tỷ đồng

Sai phạm này trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Anh Vinh (đơn vị tư vấn giám sát); Ban Quản lý Dự án các Công trình Xây dựng Dân dụng Khánh Hòa (đơn vị tư vấn quản lý dự án): Liên danh nhà thầu Công ty TNHH  MTV Đăng Quang 79 và Công ty TNHH 2/4 Nha Trang; Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư).

Việc tính sai khối lượng nêu trên làm tăng giá trị dự toán nên làm tăng các chi phí với giá trị là 327,5 triệu đồng, trong đó: Chi phí quản lý dự án 67 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 165,2 triệu đồng, chi phí khác 95,3 triệu đồng.

Kiến nghị xử lý trên 1,6 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nêu cao trách nhiệm trong việc lựa chọn, thẩm định năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế; chỉ đạo Sở Xây dựng chấn chỉnh Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thu lại số tiền 327,5 triệu đồng do dự toán tăng của việc tính sai khối lượng trong thiết kế của các đơn vị thụ hưởng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 1,3 tỷ đồng do tính sai thiết kế. Đồng thời, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành lập thủ tục đầu tư và thanh quyết toán giá trị khối lượng công việc thi công vượt thiết kế vào giá trị công trình theo đúng quy định.

Bảo Anh