Tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn cầu Chui - cầu Đuống, phố Ngô Gia Tự, có tổng mức đầu tư 1.582 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm với tổng số tiền sai phạm lên tới 22,8 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện dự án, các đơn vị tự ý thay đổi thiết kế, biện pháp thi công... gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, về trách nhiệm của BQL, ông Nguyễn Mạnh Trình phụ trách trực tiếp dự án tại thời điểm giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL (từ năm 2007), sau là Giám đốc BQL (đầu năm 2011 đến cuối năm 2014).

Tuy nhiên, thời điểm giữ chức vụ Giám đốc BQL, ông Nguyễn Mạnh Trình còn tiếp tục để xảy ra sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến Khu đô thị mới Việt Hưng.

Đây cũng là dự án do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư của dự án là 724 tỷ đồng, có nguồn vốn ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ đấu giá quyền sử dụng đất của quận Long Biên. Dự án được khởi công từ năm 2010, hoàn thành năm 2013.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại gói thầu số 10, dự toán được duyệt 54 tỷ đồng với thời gian thực hiện 230 ngày (dưới 1 năm): Tại hồ sơ mời thầu yêu cầu đối với nhà thầu có trên 3 năm kinh nghiệm, có 1 hợp đồng tương tự giá trị lớn hơn 35 tỷ đồng của các năm 2008, 2009, 2010, doanh thu lớn hơn hoặc bằng 60 tỷ đồng tương đương 1,1 lần giá trị gói thầu, là trái quy định của pháp luật.

UBND quận Long Biên ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung khối lượng, giá trị tăng thêm 26 tỷ đồng tại gói thầu 14, tăng 8 tỷ đồng tại gói thầu số 17, tăng 6,6 tỷ đồng với gói thầu số 9, các hạng mục điều chỉnh bổ sung nằm ngoài phạm vi dự án được phê duyệt ban đầu, nhưng không tổ chức đấu thầu mà tiếp tục giao cho các nhà thầu đang thi công thực hiện, là trái quy định pháp luật.

Theo thiết kế, dự toán, hồ sơ dự thầu và nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đào đất hữu cơ, hạng mục đào đất, san nền áp dụng 2 định mức thi công bằng máy và thủ công với cùng 1 công việc bằng cách phân chia khối lượng theo tỷ lệ % không đúng định mức dự toán xây dựng theo quy định. Theo tính toán của đoàn thanh tra, giá trị chênh lệch tăng giữa thi công bằng thủ công và máy trái quy định là 1,3 tỷ đồng.

Đối với công việc vận chuyển bùn, đất hữu cơ của 3 gói thầu xây lắp 9, 10, 11, việc chấp thuận nơi đổ thải chỉ có tư vấn giám sát thi công xác nhận nơi đổ và cự ly, chưa có biên bản đồng ý của chủ đầu tư, trong đó có 2 nhà thầu vận chuyển đất đổ nơi không có chức năng sử dụng làm bãi thải là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và nội dung hợp đồng thi công đã ký kết giữ BQL với các nhà thầu. Việc không nghiệm thu khối lượng đổ thải tại nơi đổ thải của tư vấn giám sát (nghiệm thu hai đầu), dẫn đến khối lượng vận chuyển đã thanh toán lớn hơn khối lượng thực tế vận chuyển, tổng số lên tới 4.808m3, thể hiện sự buông lỏng quản lý, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo kết quả khoan kiểm định chất lượng công trình của Viện Công nghệ giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đối với hạng mục bê tông nhựa, cấp phối đá dăm, cho thấy: Tại vị trí Km1+667,29 gói thầu số 10, nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Hà: Chiều dày lớp bê tông nhựa thiếu 0,85cm, hàm lượng nhựa lớp bê tông mịn thiếu 1,5%, hàm lượng nhựa thô thiếu 1,5%. Tại Km0+070 gói thầu số 11.3, nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Linh Giang: Độ dày lớp bê tông nhựa thiếu 0,3cm, hàm lượng nhựa lớp bê tông nhựa lớp trên thiếu 1,42%, hàm lượng nhựa lớp dưới thiếu 0,79%...

Thanh tra Chính phủ xác định, đối với những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc quận Long Biên, BQL, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long