Hàng loạt khoản chi sai quy định

Theo quy chế chi tiêu nội bộ, một số nội dung chi không đúng quy định Nhà nước, cụ thể: Chi trang phục cho cán bộ, giảng viên 500.000 đồng/năm học; chi đào tạo lại cán bộ cho lao động hợp đồng ngoài biên chế; chi phụ cấp ưu đãi ngành ở một số đối tượng không đúng quy định như nhân viên kỹ thuật, văn thư, phục vụ, lái xe cơ quan, nhân viên bảo vệ...

Trích 1,5% tổng thu từ nguồn thu hệ ngoài công lập, dịch vụ để chi thù lao cán bộ trực tiếp thu.

Qua kiểm tra cho thấy công tác quản lý tài chính năm 2016- 6/2018 của Trường không chặt chẽ, xảy ra nhiều sai sót tổng cộng hơn 27,8 tỷ đồng, cụ thể:

Thu học phí ngoài công lập vượt quy định mức trần học phí theo Nghị định 86/2015/ND-CP tổng cộng 18 tỷ đồng; thanh toán tiền vượt giờ giảng sai quy định tổng cộng 422,4 triệu đồng; chi phụ cấp ưu đãi ngành không đúng đối tượng tổng cộng là 987,3 triệu đồng; chi lương và phụ cấp lương cho 94 giảng viên hợp đồng lao động ngoài biên chế sai quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP tổng cộng 6,8 tỷ đồng; vận dụng trích quản lý thu 1,5% thiếu căn cứ tổng cộng 868,7 triệu đồng; chi thanh toán tiền đào tạo lại cán bộ cho lao động ngoài biên chế không đúng đối tượng là “viên chức” tổng cộng 653,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư 103/2016/TT-BTC, các trường công lập trích 40% học phí từ các hoạt động đào tạo tại chức, liên doanh liên kết, đào tạo khác để thực hiện cải cách tiền lương sau khi loại trừ các chi phí liên quan. Qua kiểm tra nhận thấy, đơn vị đã đưa vào chi phí một số khoản chi tổng cộng 4,7 tỷ đồng không được trừ vào thu học phí ngoài công lập dẫn đến sổ trích cải cách tiền lương không đúng.

Ngoài ra, theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường quy định nội dung chi trang phục cho cán bộ, giảng viên 500.000 đồng/người/năm học được sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi. Thực tế, trường không dùng quỹ phúc lợi mà dùng nguồn thu phí để chi trang phục cho cán bộ, giảng viên từ năm 2016-6/2018 với số tiền là 189,5 triệu đồng .

Kiến nghị thu hồi hàng chục tỷ đồng sai phạm

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà có phương án giải quyết việc số lượng cán bộ, công nhân viên vượt quá chỉ tiêu biên chế cho phép.

Đảng uỷ, Hội dđồng Trường, Ban Giám hiệu phối hợp xem xét, giải quyết các trường hợp điều động chưa tuân thủ theo các quy chế của Đảng uỷ và nhà trường.

Chấn chỉnh công tác kế toán: Mở đầy đủ sổ sách và hạch toán theo dõi tạm ứng tiền mặt theo quy định; điều chỉnh lại các thiết bị nhập trùng. Tiếp tục thực hiện việc hoàn trả số ứng từ quỹ cải cách tiền lương để mua máy CT 16 lát cắt hiện còn nợ 12 tỷ đồng. Chuyển khoản đã chi trang phục từ nguồn thu phí sang quỹ phúc lợi 189,5 triệu đồng.

Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng từ các khoản thu khám sức khoẻ, lệ phí học lại, thi lại, thu lệ phí tốt nghiệp và làm bằng tốt nghiệp sai quy định bỏ ngoài sổ sách năm 2016 - 2018.

Kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hoà: Có ý kiến chỉ đạo việc xử lý thu hồi số tiền trên 27,8 tỷ đồng đối với các khoản thu, chi sai quy định.

Đồng thời, thu hồi từ ông Lê Đức Hiền khoản nợ tạm ứng 768,4 triệu đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ Ịuật theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân của Trường Cao đẳng Y tế có liên quan đến các sai phạm trên.

Đặc biệt, “việc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thực hiện thu các khoản sai quy định như: Thu khám sức khỏe, lệ phí học lại, thi lại, thu lệ phí tốt nghiệp và làm bằng tốt nghiệp, các khoản thu này bỏ ngoài sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán của trường từ năm 2016-2018 là hành vi sai phạm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính kế toán nên kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để làm rõ và xem xét xử lý theo quy định pháp luật”, kết luận nêu rõ.

Nguyễn Điểm