Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý với ý kiến của UBND thành phố Hà Nội và ý kiến của Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của các đồng thừa kế của cụ Hoàng Huân Trung liên quan đến diện tích đất ông Hoàng Cơ Bình chuyển nhượng trái pháp luật cho ông Vũ Trung Thu.

Đối với diện tích đất gia đình ông Vũ Trung Thu lấn chiếm, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy luật của pháp luật.

N.H