Kết quả thanh tra cho thấy, tại thời điểm thanh tra, nghiệp vụ tài chính phát sinh của Dự án chưa được ghi nhận trong hệ thống kế toán của Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định, không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Ngoài ra, báo cáo kết quả khảo sát địa chất không nêu nội dung chủ yếu về nhiệm vụ khảo sát, đề xuất phương án thiết kế đảm bảo yếu tố kinh tế - kỹ thuật và đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình. Trong khi đó, chủ đầu tư không sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh dự toán xây dựng công trình, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định, không tổ chức lập, thẩm định dự toán 2 gói thầu (gói thầu rà phá bom mìn và gói thầu thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình), không tính giá trị dự toán chi tiết mà lấy giá trị tạm ứng trong bước lập Dự án đưa vào tổng mức đầu tư.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, chủ đầu tư tính tỷ lệ (%) định mức chi phí chung không đúng đối với hạng mục xây lắp trạm biến áp - đây là công trình hạ tầng kỹ thuật có định mức 5% nhưng dự toán được lập, thẩm định tính định mức 6,5% là chưa phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng.

Liên quan đến hoạt động đấu thầu, ký kết hợp đồng, tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện hồ sơ dự thầu (gói thầu tư vấn quản lý dự án và gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công) chưa đầy đủ các tài liệu chứng minh năng lực của chuyên gia, kỹ sư theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị trúng thầu (gói thầu tư vấn quản lý dự án) không có chữ ký của kế toán trưởng, không lưu trữ Báo Đấu thầu theo quy đình.

Ngoài ra, chủ đầu tư chậm triển khai đấu thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cho Dự án theo thời gian được phê duyệt. Chậm tổ chức thực hiện đấu thầu đối với các gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Chưa tổ chức thực hiện đấu thầu một số gói thầu theo thời gian lựa chọn nhà thầu.

Tại Hợp đồng số 16/2015/HĐ-TTĐD gói thầu xây lắp công trình của Dự án không quy định tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khi chưa báo cáo người ra quyết định đầu tư... Chủ đầu tư chưa lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo đúng thời gian quy định.

Tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện chủ đầu tư nghiệm thu không đúng thực tế thi công số tiền hơn 116 triệu đồng, trong đó hơn 108 triệu đồng tiền nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế hoàn thành và hơn 8 triệu đồng do dự toán, nghiệm thu thanh toán sai thực tế.

Phương Anh