Trước đó, Thanh tra tỉnh Nam Định ban hành Kết luận thanh tra số 38/KL-T.Tr về việc chấp hành pháp luật đất đai, trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của  UBND huyện Xuân Trường.

Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá đất, Đoàn Thanh tra phát hiện nhiều dự án được UBND xã Xuân Tân, Xuân Thành thuộc huyện Xuân Trường giao đất không đúng thẩm quyền từ năm 2007, 2008 cho Công ty Đóng tàu Trường Minh, Công ty Đóng tàu Hải Long, Công ty Đóng tàu Huy Hoàng 2, Công ty Dương Hùng Hải, Công ty Cổ phần Tân Thành, Công ty Cổ phần Thương mại Phú Trung, Công ty TNHH Nhật Việt. Tuy nhiên, đến nay, vi phạm này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trước thời kỳ thanh tra, năm 2007 và năm 2008 trên địa bàn huyện có 7 dự án mới được UBND tỉnh nhất trí chủ trương đầu tư nhưng UBND các xã Xuân Tân, Xuân Thành đã tạm giao đất cho các nhà đầu tư với diện tích 291,721 ha, đến nay dự án không thực hiện được.

Cụ thể, UBND xã Xuân Tân tạm giao đất cho 4 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã triển khai xây dựng. Năm 2008, UBND huyện đã tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng đất công tại xã Xuân Tân, đã có kết luận về hành vi giao đất trái thẩm quyền của UBND xã, đã xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Đối với 2 doanh nghiệp chưa triển khai dự án với diện tích 106.509 m2, UBND xã đã chấm dứt việc tạm giao đất, ký hợp đồng với các hộ gia đình trồng cây hàng năm. 2 doanh nghiệp đã triển khai san lấp, xây dựng 47.504 m2 đất. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, hiện diện tích đất này bị bỏ hoang.

Bên cạnh đó, UBND xã Xuân Thành tạm giao đất cho 3 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã san lấp mặt bằng nhưng các dự án không thực hiện được. UBND xã đã chấm dứt việc tạm giao đất đối với 2 doanh nghiệp với diện tích 18.437 m2, ký hợp đồng cho các hộ trồng cây hàng năm. Hiện còn 119.265 m2 đất được tạm giao cho doanh nghiệp vẫn đang bỏ hoang nhưng UBND xã chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trong thời kỳ thanh tra trên địa bàn huyện còn 1 dự án “treo” là Dự án Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt nhưng Sở Tài nguyên và Môi  trường chưa tiến hành kiểm tra, đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất, hoặc thu hồi đất đối với dự án trên.

Phát hiện tình trạng “hoang hoá” của các dự án trên địa bàn huyện Xuân Trường nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Xuân Trường chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Yêu cầu UBND huyện Xuân Trường chỉ đạo 2 xã Xuân Tân và Xuân Thành lập thủ tục thu hồi đất đối với 4 dự án của các Công ty Tường Minh, Công ty Hải Long, Công ty Phú Trung và Công ty Nhật Việt, trình UBND tỉnh quyết định.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, lập thủ tục trình UBND tỉnh xử lý đối với Dự án Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt được UBND tỉnh cho thuê đất nhiều năm không sử dụng.

Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường Đặng Ngọc Cường cho biết, UBND huyện Xuân Trường đã có văn bản chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan việc xã giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án, để hoang hoá nhiều năm nhưng không thực hiện. UBND huyện đã có chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại các dự án sử dụng diện tích đất lớn nhưng để hoang hoá, không triển khai. Trên cơ sở đó, UBND huyện báo cáo tỉnh để xem xét, quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long