Tháng 4/2018, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến của đại diện một số công dân trú tại phường Dĩnh Kế về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình có giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bắc Giang rà soát quá trình thực hiện dự án, kiểm tra, kết luận, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật những nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tại báo cáo của Thanh tra Chính phủ thể hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện dự án còn xảy ra nhiều sai sót, tồn tại, hạn chế.

Về trình tự, thủ tục còn nhiều nội dung chưa đảm ảo đầy đủ theo quy định pháp luật. Công tác quản lý đất công ích thiếu chặt chẽ trên địa bàn. Bên cạnh đó, về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ xảy ra nhiều sai sót, dẫn đến phải điều chỉnh quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ nhiều lần.

Theo thống kê của cơ quan thanh tra, quyết định thu hồi đất phải điều chỉnh tới 5 lần, phương án bồi thường hỗ trợ điều chỉnh tới 10 lần do xác định sai về loại đất, chủ sử dụng đất, về diện tích... 

Đáng nói là, 7 cán bộ thuộc UBND TP Bắc Giang, UBND phường Dĩnh Kế sai phạm, phải chịu xử lý kỷ luật, bị phê bình nghiêm khắc, dẫn đến một số hộ dân mất niềm tin về dự án, phát sinh khiếu kiện. 

Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đã trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân, tổ chức đối thoại và 2 lần thành lập tổ công tác liên ngành của tỉnh rà soát về vụ việc. Tuy nhiên, một số công dân còn chưa đồng tình một số nội dung, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên cơ quan Trung ương.

Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm xảy ra sai phạm, thiếu sót trực tiếp thuộc về TP Bắc Giang, trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc về các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư. Trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Bắc Giang.

Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục ngay đối với những thiếu sót, tồn tại nêu trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan. Kết quả xử lý phải được công khai theo quy định pháp luật.

 

Hiện nay, Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế đã được đầu tư xây dựng xong, đưa vào khai thác, sử dụng. Ảnh: HL

 

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND TP Bắc Giang, của UBND phường Dĩnh Kế qua các thời kỳ trong việc quản lý thiếu chặt chẽ đất công ích trên địa bàn. UBND thành phố rà soát, trả lời nội dung công dân trình bày trong đơn do tổ công tác Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc ngày 6/6/2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế của Thanh tra Chính phủ; yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về các nội dung đã nêu tại báo cáo của Thanh tra Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật, không để công dân tiếp tục khiếu kiện lên Trung ương.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ công khai kết quả kiểm tra, rà soát và theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện của UBND tỉnh Bắc Giang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2018. 

Hoàng Long