Mới đây, Thanh tra tỉnh Nam Định ban hành Kết luận số 42/KL-TTr việc chấp hành pháp luật trong việc lập, thẩm định và thực hiện dự án đầu tư xây dựng gói thầu số 2 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ.

Dự án gồm 2 giai đoạn, giai đoạn I đầu tư cải tạo, nâng cấp các đường N5, N8, N6 với mức đầu tư là 91 tỷ đồng, giai đoạn II đầu tư cải tạo, nâng cấp đường N3 và N9A với mức đầu tư 31 tỷ đồng. UBND thị trấn Quất Lâm tổ chức thực hiện dự án đầu tư giai đoạn I và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với gói thầu số 2 gồm tuyến đường N6 và đường N8.

Qua thanh tra phát hiện, Ban quản lý dự án do UBND thị trấn Quất Lâm thành lập không đảm bảo về điều kiện năng lực theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư không ký hợp đồng liên danh mà ký hợp đồng trực tiếp với từng thành viên của liên danh dự thầu gói thầu số 2 thi công tuyến N6 và N8 là Công ty TNHH Xây dựng Tân Hiệp Giao Thuỷ và Công ty Cổ phần (CP) Xây dựng vận tải Thành Sơn là không đúng quy định. 

Chủ đầu tư không thực hiện việc mua bảo hiểm công trình là không đúng quy định của Luật Xây dựng. 

Theo kết luận thanh tra, tiến độ thực hiện dự án quá chậm, đến nay đã quá thời hạn 3 năm so với thời hạn hoàn thành dự án đầu tư ghi trong dự án, nhưng dự án vẫn còn tuyến đường N3, N5, N9A không thi công. Riêng tuyến N5 đã có chủ trương tạm dừng theo Công văn số 227 của UBND tỉnh. Chủ đầu tư không lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt là trái quy định của Luật Xây dựng.

Trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cả 2 tuyến N6 và N8 đều có sai sót. Nhà thầu lập bản vẽ thiết kế thi công, dự toán khi lập dự toán đã tính không đúng khối lượng của một số hạng mục so với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán làm tăng không đúng giá trị dự toán. Thực tế, khi thi công nhà thầu cũng không thi công khối lương này.

Cụ thể, tuyến N6 tính không đúng tăng khối lượng lát mặt hè gạch block thừa 126m2 và thừa 63 viên bó vỉa hàm ếch. Khi lập hồ sơ đề nghị quyết toán công việc hoàn thành, nhà thầu thi công và chủ đầu tư đã lập giá trị của 2 phần việc không đúng trên là 64 triệu đồng và đã được nghiệm thu, thanh quyết toán.

Tuyến N8 tính không đúng khối lượng 226m2 gạch block lát mặt vỉa hè và 126 viên bó vỉa hàm ếch. Khi lập hồ sơ đề nghị quyết toán công trình hoàn thành, nhà thầu thi công và chủ đầu tư đã lập giá trị của 2 phần việc tính không đúng trên là 144 triệu đồng. Sau khi thẩm tra, Tổ thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành của tỉnh đã cắt giảm 56 triệu đồng phần lát mặt hè block, còn 88 triệu đồng.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng nghiệm thu công trình hoàn thành vẫn xác định là nhà thầu thi công đã thi công đúng bản vẽ thiết kế thi công và đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu quyết toán. Nhà thầu tư vấn kiểm toán độc lập và Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á vẫn kiểm toán, xác lập giá trị quyết toán công trình hoàn thành có cả khối lượng không thi công của 2 tuyến đường. Tổ thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành của tỉnh vẫn chấp nhận và đề nghị phê duyệt quyết toán và thanh toán cho nhà thầu.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ra quyết định thu hồi 161 triệu đồng của Công ty CP Xây dựng vận tải Thành Sơn và 186 triệu đồng của Công ty TNHH Xây dựng Tân Hiệp Giao Thuỷ do thi công thiếu số lượng hố ga và số lượng cống nối và đơn vị tư vấn sai. Đến thời điểm ban hành kết luận, 2 đơn vị đã trả lại số tiền nêu trên.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Giao Thuỷ chỉ đạo UBND thị trấn Quất Lâm tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các sai phạm nêu trên. Đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm nêu trên.

Hoàng Long