Bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc (số 165, đường Trần Hưng Đạo, tổ 31, khóm 3, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở từ 2.850.000 đồng/m2 lên 15.000.000 đồng/m2; nâng giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc từ 33.040.136 đồng lên 70.000.000 đồng; nâng mức hỗ trợ di dời chỗ ở từ 1.000.000 đồng lên 3.000.000 đồng và bố trí thêm một nền tái định cư tại đường Ngô Thời Nhậm, phường 1 hoặc những vùng lân cận với giá trị đất tương đương, do Nhà nước thực hiện dự án thi công công trình cầu Ngô Thời Nhậm thuộc phường 1 - xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 29/11/2018, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND, thu hồi diện tích 158,7m2 đất (trong đó có 150m2 đất ở đô thị và 8,7m2 đất trồng cây lâu năm) của bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc thuộc một phần thửa số 11, tờ bản đồ số 02, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để thực hiện dự án cầu Ngô Thời Nhậm, phường 1 -xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh. 

Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc với tổng số tiền là 479.354.136 đồng theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 4/12/2018.

Bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc được giải quyết tái định cư1 nền thuộc khu tái định cư Trường Cao đẳng cộng đồng, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh. 

Qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc chưa thống nhất, có đơn khiếu nại.

Ngày 17/4/2019, Chủ tịch UBND dân thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc về yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc, bố trí 1 nền tái định cư và nâng mức hỗ trợ di dời chỗ ở từ 1.000.000 lên 3.000.000 đồng. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cầu Ngô Thời Nhậm, thành phố Cao Lãnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 26/2/2020, UBND dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Qua đó, kết luận các khiếu nại yêu cầu của bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 44/QĐ-UBND.HC ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh phù hợp theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên và căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp;Quyết định số 238/QĐ-UBND-NĐ ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Ngô Thời Nhậm, thành phố Cao Lãnh; ngày 16/3/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký văn bản giữ nguyên Quyết định số 44/QĐ-UBND-HC ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Phạm Thanh