Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 09/5/2016, bà Phạm Thị Ba (ngụ số 377/9A, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 154, tờ bản đồ số 12, diện tích 290m2 (gồm 100m2 đất ở đô thị và 190m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc phường 2, thành phố Sa Đéc.

Ngày 12/4/2018, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 166/QĐ.UBND-HC phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi 206,5m2 đất (gồm 16,5m2 ODT và 190m2 CLN) của bà  Phạm Thị Ba để thực hiện công trình đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn Hùng Vương - ĐT 848 nối dài).

Ngày 27/4/2018, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 101/QĐ.HĐ BTHT&TĐC bồi thường thiệt hại về đất, nhà ở, cây trồng, vật kiến trúc cho bà Phạm Thị Ba với tổng số tiền là 502.977.273 đồng.

Bà Phạm Thị Ba không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 25/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Không chấp thuận yêu cầu nâng giá bồi thường nhà, đất và yêu cầu bố trí tái định cư. Chấp thuận bồi thường bổ sung 11m2 đất trồng cây lâu năm và hệ thống điện, nước cho bà Phạm Thị Ba.

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp đối thoại với bà Phạm Thị Ba và giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát khiếu nại của bà Ba liên quan đến việc xin hoán đổi một phần diện tích đất trồng cây lâu năm để đủ điều kiện bố trí nền tái định cư.

Qua kết quả kiểm tra, việc bà Phạm Thị Ba yêu cầu các nội dung nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 679/QĐ-UBND-NĐ ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 2, Điều 74, Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 186/UBND-KTN ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình đường song song với đường Nguyễn Sinh Sắc và những nhận định trên, tại Văn bản 247/QĐ-UBND-NĐ ký ngày 19/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng giữ nguyên Quyết định số 679/QĐ-UBND-NĐ ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Văn bản 247/QĐ-UBND-NĐ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng  nêu rõ: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

UBND thành phố Sa Đéc được giao tổ chức thi hành; Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Phạm Thị Ba không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.