Ông Đinh Ngọc Thịnh khiếu nại Quyết định số 8647 ngày 3/5/2017 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long với 4 nội dung: Được bồi thường toàn bộ diện tích đất bị thu hồi 42,1m2; bồi thường 100% toàn bộ phần kiến trúc do gia đình xây dựng; bố trí tái định cư (TĐC); hưởng chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian từ khi bàn giao mặt bằng đến khi được bàn giao căn hộ TĐC.

Ngày 3/1/2018, đoàn xác minh của Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại với ông Đinh Ngọc Thịnh, có ông Trương Xuân Hải - đại diện Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đinh Ngọc Thịnh và đại diện UBND TP Hạ Long (Trung tâm Phát triển quỹ đất; Thanh tra TP Hạ Long; đại diện UBND phường Bạch Đằng). Kết quả, đại diện UBND TP Hạ Long nhất trí với kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh. Ông Đinh Ngọc Thịnh không đồng ý, yêu cầu giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đề nghị được bồi thường diện tích 42,1m2

Hồ sơ, tài liệu và làm việc với các bên liên quan cho thấy, trong suốt quá trình sử dụng đất đến khi Nhà nước thu hồi, phần diện tích 42,1m2 đất do hộ gia đình ông Đinh Ngọc Thịnh sử dụng là đất thuộc quản lý của Công ty Tuyển than Hòn Gai và UBND TP Hạ Long. Đến nay, ông Đinh Ngọc Thịnh không cung cấp được hồ sơ gì liên quan đến quyền sử dụng thửa đất nêu trên.

Căn cứ Khoản 1 Phần II bồi thường đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 2946 ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Khoản 4 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013, việc ông Đinh Ngọc Thịnh khiếu nại đề nghị được bồi thường diện tích 42,1m2 đất đã thu hồi là không có cơ sở để giải quyết.

Đề nghị được bồi thường 100% phần kiến trúc gia đình xây dựng

Theo bản chứng nhận nhà, đất do UBND phường Bạch Đằng lập ngày 25/6/2015 đối với hộ ông Đinh Ngọc Thịnh: “... Nhà ở và công trình phụ xây dựng không được đơn vị chủ quản cho phép, không bị lập biên bản vi phạm hành chính... Công trình xây dựng: Nhà ở do ông Đinh Ngọc Thịnh tự xây dựng năm 1983 và đến năm 1992 được sửa chữa lại như hiện nay”.

Tại các biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới và diện tích thửa đất giải phóng mặt bằng (GPMB) ngày 21/8/2015 (có chữ ký của ông Thịnh - chủ hộ); biên bản thống kê xác định khối lượng công trình kiến trúc, cây hoa màu trên đất ngày 29/5/2015; biên bản làm việc về việc rà soát bổ sung khối lượng công trình, kiến trúc ngày 24/6/2016 và biên bản làm việc về việc kiểm tra, xác định khối lượng bể nước ngầm chưa được kiểm đếm của hộ ông Đinh Ngọc Thịnh... ngày 24/8/2016 thì: Công trình xây dựng từ năm 1983 trong khuôn viên đất khu tập thể Công ty Tuyển than Hòn Gai, khi xây dựng không được đơn vị chủ quản cho phép, không bị lập biên bản vi phạm hành chính (nhà cấp 4 đơn nguyên 2 lô 4 sau khu 3 tầng, tổ 97, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Trong quá trình sử dụng đất, hộ ông Đinh Ngọc Thịnh không nộp thuế nhà đất hàng năm theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ Khoản 2, Điều 25 quy định kèm theo Quyết định số 1766 ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Mục b, Khoản 2, Phần II quy định kèm theo Quyết định số 2946 ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long áp dụng Khoản 2, Điều 25 Quy định kèm theo Quyết định số 1766 ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh để bồi thường (80%) giá trị công trình kiến trúc do hộ ông Đinh Ngọc Thịnh tự xây dựng (không có hồ sơ cho phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở) trên đất do Nhà nước quản lý là đúng quy định.

Đề nghị được bố trí TĐC

Theo Văn bản số 11 ngày 5/1/2017 của UBND phường Bạch Đằng về việc xác minh nhà ở đất ở của 4 hộ dân thuộc diện GPMB dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng, trong đó có hộ ông, bà Đinh Ngọc Thịnh - Mai Thị Thủy trú tại tổ 97, khu 6, phường Bạch Đằng, không có nhà ở đất ở trên địa bàn 20 phường.

Theo quy định tại Mục 4, Phần III ban hành kèm theo Quyết định số 2946 ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, hộ ông Đinh Ngọc Thịnh không đủ điều kiện bố trí TĐC. 

Tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 2946 ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, hộ ông Thịnh được ưu tiên cho mua hoặc thuê 1 căn hộ trong quỹ nhà ở TĐC theo giá đảm bảo kinh doanh được UBND tỉnh phê duyệt. UBND TP Hạ Long đã thẩm định cho hộ ông Đinh Ngọc Thịnh được mua hoặc thuê 1 căn hộ trong quỹ nhà ở TĐC theo giá đảm bảo kinh doanh được UBND tỉnh phê duyệt là đúng quy định.

Đề nghị hỗ trợ tạm cư đến khi được bàn giao căn hộ TĐC

Để giải quyết vướng mắc trong GPMB và đảm bảo ổn định đời sống cho hộ dân sau khi GPMB, tránh khiếu kiện kéo dài, UBND TP Hạ Long đã có Công văn số 4390 ngày 12/6/2017 “về việc GPMB dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long” báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh. 

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 5031 đồng ý với đề xuất của liên ngành và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND TP Hạ Long căn cứ Khoản 6, Điều 17 Quy định ban hành kèm Quyết định số 1766/2014 ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ một lần tiền thuê nhà ở tạm cho hộ ông Hoàng Văn Phúc và các trường hợp tương tự như trường hợp của ông Phúc. Thời gian hỗ trợ 6 tháng/hộ chính chủ. Hộ ông Đinh Ngọc Thịnh là trường hợp sử dụng đất tương tự trường hợp ông Hoàng Văn Phúc nên được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm theo chỉ đạo trên của UBND tỉnh.

Căn cứ Khoản 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 2946 ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long vận dụng hỗ trợ cho hộ ông Đinh Ngọc Thịnh theo Khoản 6, Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1766/2014 ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ một lần tiền thuê nhà ở tạm thời gian hỗ trợ 6 tháng cho một hộ chính chủ là đúng quy định.

Đào Giang