Tại buổi đối thoại, đại diện UBND TP Hạ Long giữ nguyên quan điểm giải quyết tại Quyết định số 5799/QĐ-UBND ngày 09/5/2017. Ông Hoàng Trung Hợp giữ nguyên quan điểm đề nghị được bồi thường là đất trồng cây lâu năm và đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở, vì các thửa đất thu hồi có nguồn gốc hình thành trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004.

Căn cứ hồ sơ tài liệu do UBND TP Hạ Long cung cấp, toàn bộ diện tích thu hồi tại các thửa 11A/1/GPMB (265m2), 11B/1/GPMB (68,7m2); 12A/1/GPMB (427,9m2); 12B/1/GPMB (200m2), 13/1/GPMB (173,1m2); 1.1/1/GPMB (422,6m2) đều nằm trong khu đo tỷ lệ 1/5000 mang tên hồ thủy sản.

Theo bản chứng nhận nhà, đất ngày 15/8/2016 của UBND - MTTQ phường Bãi Cháy và Văn bản 198/UBND ngày 31/3/2017 của UBND phường Bãi Cháy, diện tích đất thu hồi tại các thửa: 1.1/1/GPMB; 11B/1/GPMB, 13/1/GPMB;  12A/1/GPMB; 11А/1/GPMB; 12B/1/GPMB còn lại sau khi trừ đi diện tích đất ở đã bồi thường và diện tích đất đã bồi thường tại dự án khu biệt thự đồi thủy sản, có nguồn gốc là đất lòng hồ thủy sản do Nhà nước quản lý.

Năm 2000, ông Hoàng Trung Hợp bắt đầu đổ đất lấn hồ nhưng chưa bị lập biên bản xử phạt.

Đến năm 2006, ông Hoàng Trung Hợp tiếp tục đổ đất lấn hồ và đã bị UBND phường Bãi Cháy lập biên bản vi phạm hành chính ngày 08/12 do vi phạm hành chính về đất đai trên diện tích 96m2 mặt nước hồ thủy sản. Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đã ra Quyết định số 533 ngày 12/12/2006 xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm) và đã bàn giao quyết định xử phạt cho ông Hợp vào ngày 14/12/2006.

Ngày 03/01/2007, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy ra Quyết định số 01 cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 533 để khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi san đổ đất.

Tuy nhiên, ông Hoàng Trung Hợp vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm hành chính về xây dựng nhà tạm trên diện tích đất đã san lấp lòng hồ thủy sản và đã bị UBND phường Bãi Cháy lập biên bản vi phạm hành chính ngày 22/8/2007.

UBND phường Bãi Cháy đã có Thông báo số 286 ngày 22/8/2007 đình chỉ thi công công trình.

Ông Hoàng Trung Hợp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Khi đo bản đồ địa chính năm 1998, ông Hoàng Trung Hợp chỉ kê khai thửa 11 tờ bản đồ địa chính số 21 với diện tích 383m2.

Ông Hoàng Trung Hợp đóng thuế hàng năm với diện tích 1.092,6m2 cho thửa 11 (diện tích 383m2 mang tên ông Hoàng Trung Hợp) và thửa 19 (diện tích 709,6m2) do ông Đề - anh rể ông Hoàng Trung Hợp có nhờ ông Hoàng Trung Hợp mua hộ. Ông Hoàng Trung Hợp trông coi và cho thuê nhà từ năm 1992. Đến năm 2003, ông Đề về nước. Ông Hoàng Trung Hợp trả lại nhà đất cho ông Đề quản lý, sử dụng.

Toàn bộ diện tích thu hồi tại các thửa 11 A/1/GPMB (265m2), 11B/1/GPMB (68,7m2), 12A/1/GPMB (427,9m2), 12B/1/GPMB (200m2), 13/1/GPMB (173,1 m2), 1.1/1/GPMB (422,6m2) đều nằm trong khu đo tỷ lệ 1/5000 mang tên hồ thủy sản với tổng diện tích 1.557,3m2 là đất lấn chiếm lòng hồ được ông Hoàng Trung Hợp lấn chiếm từ thời điểm năm 2006 (lấn 96 m2) đến thời điểm thu hồi đất diện tích quản lý của ông Hoàng Trung Hợp đã lấn chiếm lên tới 1.557,3m2.

Các tài liệu, hồ sơ đất đai thu thập được đều thể hiện phần diện tích này không phải được hình thành trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 như ông Hợp trình bày.

Trong quá trình lấn chiếm từ thời điểm năm 2006 tới nay, UBND phường Bãi Cháy đã thực hiện xử phat vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng công trình trái phép.

Căn cứ Khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai 2013 và các căn cứ trên cho thấy, diện tích tại các thửa đất nêu trên do ông Hợp sử dụng, bị thu hồi không đủ điều kiện được bồi thường. Vì vậy, việc ông Hoàng Trung Hợp đề nghị bồi thường diện tích đất thu hồi tại các thửa: 1.1/1/GPMB, 11B/1/GPMB, 13/1/GPMB, 12A/1/GPMB, 11A/1/GPMB, 12B/1/GPMB còn lại sau khi trừ đi diện tích đất ở đã bồi thường và diện tích đất đã bồi thường tại dự án khu biệt thự đồi thủy sản là đất trồng cây lâu năm hoặc là đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư là không có cơ sở để giải quyết.

Kết quả nghiên cứu hồ sơ liên quan tới việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với ông Hoàng Trung Hợp tại dự án khu biệt thự đồi thủy sản cho thấy: Trước đó, ông Hoàng Trung Hợp đã có đơn khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị được bồi thường về đất đối với phần diện tích 9,3m2 đất để GPMB của dự án khu biệt thự đồi thủy sản và Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 1614 ngày 23/5/2017 với nội dung: “Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Trung Hợp đề nghị được bồi thường phần diện tích 9,3m2 thuộc thửa đất 1/1/GPMB vì: Hộ ông Hoàng Trung Hợp đã có hành vi lấn, chiếm đất và bị xử lý vi phạm hành chính”.

Kết quả xác minh, đối chiếu cho thấy, 9,3m2 nêu trên có cùng nguồn gốc sử dụng đất và vị trí như phần diện tích 1.557,3m2 đất tại các thửa đất nêu trên, chỉ khác là hai dự án thu hồi đất ở hai thời điểm khác nhau.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 16/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã đồng ý với Quyết định số 5799 ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trung Hợp, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Trung Hợp về đề nghị được bồi thường diện tích đất thu hồi tại các thửa: 1.1/1/GPMB, 11B/1/GPMB, 13/1/GPMB, 12A/1/GPMB, 11A/1/GPMB, 12B/1/GPMB còn lại sau khi trừ đi diện tích đất ở đã bồi thường và diện tích đất đã bồi thường tại dự án khu biệt thự đồi thủy sản là đất trồng cây lâu năm và là đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư.

Đào Giang