Sai phạm hơn 12 tỷ, kiểm điểm trước Chủ tịch tỉnh

Theo Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr, quá trình triển khai Dự án Khối Điều trị nội trú, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (chủ đầu tư), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh (đơn vị được ký hợp đồng quản lý dự án giúp với chủ đầu tư - PV) và các đơn vị liên quan để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Riêng về kinh tế, Thanh tra tỉnh đã phát hiện hơn 12 tỷ đồng sai phạm và thu hồi về ngân sách Nhà nước 681 triệu đồng.

Căn cứ vào sai phạm, Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Bệnh viện nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm của mình. Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang kiểm điểm trước Chủ tịch tỉnh, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc.

Theo thông tin do cơ quan báo chí đăng tải, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang “không đồng ý với một số nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi có khiếu nại nên hiện Thanh tra tỉnh đang tiến hành rà soát, làm lại một số nội dung”. 

Thậm chí, phía Bệnh viện nhận định kết luận của cơ quan thanh tra là “vội vàng”.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi trao đổi với lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bắc Giang, cùng ông Hoàng Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Trưởng đoàn thanh tra để làm rõ thông tin nêu trên.

Ông Hoàng Văn Xuân cho biết, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 27/3/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình, trong đó dự án: Khối Điều trị nội trú, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Ngày 4/4/2018, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố quyết định thanh tra.

Không có sự “nóng vội” khi kết luận

Ngày 17/7/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi thông qua dự thảo kết luận thanh tra với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang, cùng các đơn vị liên quan.

Biên bản ngày 17/7/2018 nêu rõ: “Các thành phần tham gia hội nghị nhất trí với các nội dung dự thảo kết luận thanh tra. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp thu các nội dung của dự thảo kết luận thanh tra, đề nghị Đoàn Thanh tra cho đơn vị rà soát hồ sơ dự án và giải trình bằng văn bản đối với kết quả thanh tra (nếu có)”.

Ông Hoàng Văn Xuân, Trưởng đoàn Thanh tra cho biết, từ ngày 17/7 đến ngày 23/8, Thanh tra tỉnh và Đoàn Thanh tra không nhận được bất cứ văn bản giải trình nào của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Căn cứ vào nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra đã được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các  đơn vị, cá nhân có liên quan ký xác nhận, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr ngày 23/8/2018.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan báo chí đăng tải loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang được nêu rõ tại Kết luận thanh tra số 323, ngày 28/9/2018 (hơn 1 tháng sau ngày ban hành kết luận - PV), ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (chủ đầu tư) mới có Công văn số 1571/BVĐKT-TCKT giải trình và kiến nghị một số nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra số 323 và Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 23/8/2018 về thu hồi tiền về ngân sách Nhà nước của Chánh Thanh tra tỉnh.

Trưởng đoàn Hoàng Văn Xuân khẳng định, tiếp nhận kiến nghị từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Thanh tra tỉnh tiến hành trao đổi, rà soát đánh giá lại toàn bộ quy trình, cũng như nội dung kiến nghị.

Sau khi rà soát, Thanh tra tỉnh khẳng định quy trình tiến hành thanh tra đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Quá trình thanh tra không gây ảnh hưởng tới cá nhân, đơn vị. 

Về nội dung, các đơn vị đều ký thừa nhận các nội dung thuộc kết luận thanh tra tại các Biên bản làm việc cùng Đoàn.

“Thanh tra tỉnh đợi các đơn vị liên quan giải trình hơn 1 tháng nhưng không đơn vị nào có ý kiến gì, do vậy không hề có sự “nóng vội” khi ban hành kết luận thanh tra như dư luận phản ánh”, Trưởng đoàn Thanh tra nhấn mạnh.

Đến nay, sau khi làm việc cùng Bệnh viện, Thanh tra tỉnh vẫn giữ nguyên Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr và Quyết định số 82/QĐ-TTr về việc thu hồi tiền về ngân sách Nhà nước của Chánh Thanh tra tỉnh.

Được biết, Dự án Khối Điều trị nội trú, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 4).

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang tiếp tục thanh tra phần dự toán điều chỉnh, bổ sung (lần 4) để đánh giá xuyên suốt quá trình quản lý, đầu tư xây dựng đối với Dự án.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long