Sau khi Báo phản ánh, UBND TP Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra và có kết luận cho rằng: “Hồ sơ đất nông nghiệp của các hộ có đất nông nghiệp không được lưu trữ tại UBND phường. Vì vậy dẫn đến sai sót trong việc xác định nguồn gốc, vị trí, diện tích đất”. Tuy nhiên, theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Thắng và 6 hộ dân được HTX Nông nghiệp chứng thực việc chuyển nhượng là hợp pháp, hồ sơ được lập thành 4 bộ trong đó giao cho HTX Nông nghiệp (nay là UBND phường) lưu trữ 1 bộ; Giao cho kế toán HTX Nông nghiệp (nay là kế toán UBND phường Hàm Rồng) lưu giữ 1 bộ. Như vậy, báo cáo của UBND phường Hàm Rồng cho rằng hồ sơ đất nông nghiệp không được lưu giữ tại UBND phường là sai sự thật và cố tình trốn tránh trách nhiệm.

Theo ông Lương Trọng Thắng, người đứng đơn khiếu nại thì trong quá trình thực hiện dự án UBND phường Hàm Rồng cũng không hề niêm yết công khai các văn bản hồ sơ đúng với trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về bồi thường GPMB tại UBND phường Hàm Rồng và Làng Cổ Đông Sơn để các hộ dân được biết như đã báo cáo. “Cho dù có niêm yết tại phường nhưng theo quy định pháp luật, khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án đều phải được thông báo công khai đến từng hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án, phải tiến hành họp các hộ dân để triển khai phương án đền bù GPMB theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đó, tôi không hề nhận được bất cứ một thông báo nào của UBND phường Hàm Rồng về dự án xây dựng đường nối động Tiên Sơn và đường Tiên Sơn cũng như các quyết định thu hồi đất và phương án đền bù GPMB đối với diện tích đất đang quản lý, sử dụng. “Chính sai phạm này của UBND phường Hàm Rồng đã dẫn đến việc chi trả tiền bồi thường GPMB sai đối tượng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi”, ông Thắng khẳng định.

Ngoài ra, kết luận kiểm tra còn khẳng định: “Công dân tố cáo việc UBND phường Hàm Rồng lập hồ sơ bồi thường cho hộ ông Lê Xuân Quang, bà Lương Thị Bình trong khi hộ bà Lương Thị Bình không có đất tại vị trí thu hồi là đúng”, bởi ông Lê Xuân Quang, bà Lương Thị Bình có 805m2 đất nông nghiệp nằm trong thửa 274, tờ số 1, Bản đồ địa chính phường Hàm Rồng phê duyệt năm 1993, nhưng vị trí đất này không bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường nối động Tiên Sơn và đường Tiên Sơn. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có diện tích đất của bà Lương Thị Bình (Bốn) có đất giáp với bà Thuận, đây chính là 1 phần diện tích đất đã được các hộ dân chuyển nhượng cho Công ty Bắc Thành bị cán bộ UBND phường Hàm Rồng khai khống.

Theo quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt dự án bồi thường đối với 6 hộ nêu trên có tổng diện tích thu hồi là 747,1m2 (thuộc thửa 274, tờ bản đồ số 01) trong đó có 390,4m2 là đất của Công ty TNHH Bắc Thành chuyển nhượng của 6 hộ dân bao gồm 80.5m2 (được khai khống là đất của bà Lương Thị Bình (ông Quang) chứ không phải tổng diện tích chuyển nhượng cho Công ty Bắc Thành là 309,9m2 như UBND phường báo cáo. Khi lập biên bản kiểm kê cho hộ ông, bà Lê Xuân Quang - Lương Thị Bình, đoàn kiểm kê lập tại thực địa và trực tiếp là ông Nguyễn Trần Hải, cán bộ Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng ghi biên bản có các thành phần của UBND phường Hàm Rồng tham gia. Tuy nhiên, phần kết luận lại khẳng định: “Không có căn cứ khẳng định về việc lập khống hồ sơ bồi thường 80,5m2 đất nông nghiệp cho hộ bà Lương Thị Bình. Thực tế số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là: 29.823.500 đồng (bà Bình đã nhận tiền)”. Kết luận như vậy là bao che cho cấp dưới và không thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của công dân, đồng thời đổ lỗi cho cán bộ kiểm kê là ông Nguyễn Trần Hải do thiếu hiểu biết đã tự ký vào phần tên ông Lê Xuân Quang (chồng bà Bình đã chết năm 2002). Về vấn đề này, theo ông Thắng thì đoàn kiểm tra cần làm rõ việc có hay không việc mượn tay bà Bình để rút tiền của Nhà nước trong việc chi trả tiền bồi thường sai đối tượng và trái quy định pháp luật.

Kết luận kiểm tra còn nêu “Việc lập hồ sơ, thủ tục bồi thường cho các hộ đã chuyển nhượng một phần diện tích đất nông nghiệp cho hộ ông Thắng là không đúng đối tượng, trong đó có trách nhiệm của ông Thắng và các hộ: Các hộ có đất nông nghiệp nêu trên và ông Thắng sau khi chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đã không tiến hành làm thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để quản lý theo quy định”.

Cũng theo ông Thắng, kết luận như vậy là chưa chính xác, bởi lẽ sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Bắc Thành đã nhiều lần yêu cầu chỉnh lý biến động và cấp Giấy CNQSDĐ đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng từ các hộ dân để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2002, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 3777/QQĐ-UBND về việc thu hồi đất của phường Hàm Rồng để giao cho Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy thuê làm du lịch, trong đó thu hồi 20.000m2 tại thửa 274, tờ số 1 tại phường Hàm Rồng. Chính vì vậy, việc chỉnh lý và xin cấp Giấy CNQSDĐ không thực hiện được, thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của một số cán bộ UBND phường Hàm Rồng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh