CCN Hải Phương được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt dự án đầu tư từ tháng 10/2008 với tổng diện tích 213.523m2, do UBND xã Hải Phương làm chủ đầu tư. Từ tháng 10/2008 đến 11/2011, CCN Hải Phương do UBND xã Hải Phương quản lý, đến tháng 12/2011 bàn giao cho Trung tâm Phát triển CCN huyện Hải Hậu quản lý. Tại thời điểm thanh tra, CCN có 7DN xin thuê đất, trong đó đã có 5 DN đã được giao đất.

Buông lỏng quản lý đất đai

UBND xã Hải Phương với vai trò là chủ đầu tư, nhưng đã quá thời hạn kết thúc đầu tư xây dựng dự án, nhưng các hạng mục của giai đoạn 2 chưa được đầu tư xây dựng; chủ đầu tư cũng không lập thủ tục trình các cấp có thẩm quyền gia hạn thực hiện dự án.

Tại nhiệm kỳ 2010-2015, UBND xã Hải Phương đã đồng ý để các DN nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân rồi tự ý san lấp, xây dựng công trình khi chưa có quyết định cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, vi phạm Điều 182, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.

UBND xã Hải Phương cũng chưa lập phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, UBND xã Hải Phương đã huy động và thu tiền 2,09 tỷ đồng của 2 DN với danh nghĩa đóng góp kinh phí hạ tầng.

Chủ tịch UBND xã Hải Phương ký hợp đồng cho Công ty TNHH Vận tải Sao Biển thuê đất trái thẩm quyền, quy định tại Điều 37 Luật Đất đai 2003, nay là Điều 59 Luật Đất đai 2013.

UBND xã Hải Phương ký hợp đồng cho ông Vũ Văn Cung thuê đất công ích không đúng với hiện trạng sử dụng đất; chưa thu 12,34 triệu đồng tiền thuê đất công ích theo hợp đồng.

Ban Thường vụ xã Hải Phương còn ban hành văn bản ngày 16/8/2010, đồng ý chủ trương để UBND xã cho phép ông Vũ Văn Cung cho Công ty Cổ phần May Sông Hồng thuê lại 1.200m2 đất mà ông Cung đã ký hợp đồng thuê đất công ích; đồng ý để Công ty Cổ phần May Sông Hồng chuyển mục đích 1.200m2 đất này từ đất nông nghiệp sang dùng làm mặt bằng xây dựng nhà đào tạo công nhân, khi không có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh, là không đúng thẩm quyền tại Điều 37 Luật Đất đai 2003. Hợp đồng cho thuê lại đất lập giữa ông Vũ Văn Cung và Công ty Cổ phần May Sông Hồng là trái pháp luật; Công ty Cổ phần May Sông Hồng sử dụng 1.200m2 đất là không hợp pháp.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Vận tải Sao Biển và Công ty Cổ phần Tiến Triển 25 (là 2/7 DN xin thuê đất tại CCN) còn tự ý san lấp, xây dựng công trình khi chưa có quyết định cho thuê đất. Thanh tra tỉnh Nam Định chỉ rõ đó là hành vi trái quy định của pháp luật, 10.000m2 đất Công ty TNHH Vận tải Sao Biển đang sử dụng và 11.762m2 đất Công ty Cổ phần Tiến Triển 25 đang sử dụng cũng là chưa hợp pháp.

Về quản lý tài chính, UBND xã Hải Phương không nộp 410 triệu đồng đã thu của các DN đóng góp giải phóng mặt bằng vào Kho bạc Nhà nước, mà để ở quỹ UBND xã để chi trực tiếp cho một số hoạt động của CCN và hỗ trợ xây dựng công trình phúc lợi của thôn, xóm, là không đúng quy định của Luật Ngân sách. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2010-2015.

Xem nhẹ quy định về bảo vệ môi trường

Giai đoạn CCN Hải Phương do UBND xã Hải Phương quản lý (2008-2011), không thực hiện chế độ báo cáo và không tiến hành quan trắc các thông số theo Quyết định số 2265 ngày 31/12/2008 của Sở TN&MT về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Giai đoạn CCN Hải Phương do Trung tâm Phát triển CCN huyện Hải Hậu quản lý, đơn vị này cũng chưa xây dựng phương án bảo vệ môi trường của CCN theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chưa tổ chức kiểm tra đối với các DN đầu tư tại CCN trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Qua kiểm tra các DN hoạt động tại CCN, đoàn thanh tra còn phát hiện Công ty Cổ phần Thương mại Hợp Long thực hiện quan trắc thiếu mẫu khí thải; không quan trắc nước thải và khí thải 6 tháng cuối năm 2016, 2017, 2018; không có báo cáo định kỳ gửi UBND huyện Hải Hậu theo quy định. Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Tùng Linh quan trắc thiếu mẫu không khí sau xử lý buồng phun sơn. Công ty TNHH Xây dựng Việt Cường không quan trắc theo bản cam kết bảo vệ môi trường.

Thanh tra tỉnh Nam Định đã đề nghị Huyện ủy Hải Hậu, UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các sai phạm, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân; đồng thời có kế hoạch và biện pháp khắc phục, chấn chỉnh…

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Hải Hậu đã chỉ đạo triển khai thực hiện.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

Trần Kiên