Nhiều sai phạm được chỉ ra

Theo đó, về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, kết luận thanh tra cho biết: tiến độ thi công còn có công trình thi công chậm theo hợp đồng; việc tập hợp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư một số công trình còn chậm.

Bên cạnh đó, việc thi công một số công trình còn các tồn tại như: chủng loại vật liệu đưa vào thi công không đúng với quyết toán, khối lượng thi công chưa đúng với khối lượng thiết kế, thanh quyết toán.

Một số công trình khai thác đất đắp nhưng không kê khai nộp thuế tài nguyên và phí môi trường. Công tác chấm thầu (đánh giá dự thầu) vẫn còn sai sót, còn có công trình áp sai đơn giá, tính sai khối lượng, năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế.

Công tác bố trí nguồn vốn thanh toán cho các đơn vị thi công còn hạn chế, qua kiểm tra có công trình thi công xong đã được nghiệm thu, bàn giao nhưng chưa được thanh toán vốn đầu tư.

Việc thanh toán khối lượng hoàn thành theo từng giai đoạn của một số công trình, chủ đầu tư chưa yêu cầu đơn vị thi công xuất hóa đơn giá trị giatăng theo đúng quy định.

Qua thanh tra một số hạng mục công trình, Đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm tổng trị giá hơn 326 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị giảm trừ quyết toán giá trị công trình hơn 139 triệu đồng, thu hồi nộp vào ngân sách hơn 186 triệu đồng.

Không có cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm 

Để làm rõ việc thực hiện sau kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Phú Thọ, phóng viên Báo Thanh tra đã đến liên hệ làm việc với UBND huyện Yên Lập và sau thời gian trao đổi thì được cung cấp Báo cáo số 278 ngày 15/10/2018 về kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 05 ngày 7/4/2016 của Thanh tra tỉnh.

Theo báo cáo, UBND huyện Yên Lập đã tổ chức họp đối với các phòng, ban, đơn vị liên quan có tồn tại, khuyết điểm để chỉ đạo triển khai khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong kết luận thanh tra.

Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phí thẩm định thiết kế - dự toán của các công trình đã thu từ năm 2012 đến năm 2014, đã nộp đủ 38,3 triệu đồng đạt 100%.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với Thanh tra tỉnh đôn đốc các đơn vị tham gia xây dựng 6 công trình thực hiện việc thu hồi kinh tế theo các quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra tỉnh được hơn 166/186 triệu đồng, đạt 89,3%.

Bảng tổng hợp kết quả hàng chục công trình thi công thiếu khối lượng. Ảnh: ND

 

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giảm trừ giá trị kinh tế khi phê duyệt quyết toán 7 công trình. Kết quả đã giảm trừ giá trị của 6/7 công trình với số tiền là hơn 106/139 triệu đồng, đạt 76,4%.

Huyện cũng đôn đốc, nhắc nhở tại một số cuộc họp giao ban của UBND huyện đối với một số đơn vị chậm thực hiện kết luận thanh tra.

Trong thời gian tới, UBND huyện Yên Lập tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng công trình lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán để thực hiện giảm trừ hơn 33 triệu đồng đối với công trình chợ trung tâm xã Phúc Khánh. Yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc Xí nghiệp tư nhân xây dựng Tuổi trẻ thực hiện nộp số tiền hơn 19,9 triệu đồng do vi phạm lỗi thi công thiếu khối lượng tại công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng trung tâm xã Trung Sơn.

Theo UBND huyện Yên Lập, việc chỉ đạo triển khai khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong kết luận thanh tra đã được thực hiện tương đối nghiêm túc, kịp thời; những tồn tại, hạn chế phải khắc phục của các phòng, ban, đơn vị theo nội dung kết luận thanh tra cơ bản đã được thực hiện đầy đủ.

Nhưng cũng theo Bảng tổng hợp kết quả xử lý sai phạm về kinh tế theo Kết luận thanh tra thì thấy có 6/12 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập làm chủ đầu tư có sai phạm hơn 189 triệu đồng với các lỗi được ghi nhận là: thi công thiếu khối lượng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Thắng Nguyệt đã trúng thầu và thi công 4 công trình đã bị giảm trừ quyết toán về lỗi thi công thiếu khối lượng.

UBND thị trấn Yên Lập là chủ đầu tư 3 công trình đã bị thu hồi với số tiền hơn 98 triệu đồng do lỗi để các đơn vị thi công thiếu khối lượng và không kê khai đóng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Sai phạm của các đơn vị đã rõ nhưng trong Báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Lập lại không hề thấy việc xử lý trách nhiệm đối với bất cứ một cá nhân hay tập thể nào do đã để xảy ra các sai phạm trên.

Vậy việc hàng loạt những nhà thầu thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Yên Lập đã thi công thiếu khối lượng hàng trăm triệu đồng nhưng không hiểu sao lại không hề bị xử lý trách nhiệm, tức là đã “hòa cả làng”.

Nam Dũng