Kết luận thanh tra chỉ rõ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn có nhiều thiếu sót, sai phạm.

Thực hiện quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tiến hành thanh tra tại Sở GD&ĐT Hà Nội, 1 trường THCS, 1 trường THPT, 3 phòng GD&ĐT, 3 trung tâm giáo dục thường xuyên, 2 trường trung cấp, 4 trường đại học/học viện có hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng chứng chỉ trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng làm việc với 2 trường đại học để xác minh thông tin.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức chỉ đạo triển khai các văn bản về giáo dục trong đó có công tác liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ; ban hành một số văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định…

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ cũng chỉ rõ, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Công tác quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn có nhiều thiếu sót, sai phạm. Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sở, các phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phát sinh phức tạp.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Sở này chưa kịp thời tham mưu với UBND TP Hà Nội về công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn; chưa quản lý được hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở giáo dục có hoạt động liên kết đào tạo; chưa tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Sở cũng chưa ban hành quy chế quản lý việc bảo quản, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; chưa thực hiện công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, Sở cũng chưa quy định và đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện bàn giao lại sổ gốc và các văn bằng người học chưa nhận cho phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT để lưu giữ, bảo quản.

Đáng lưu ý, Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, việc ký, đóng dấu để cấp bằng tốt nghiệp THPT năm 2017 Sở này thực hiện chưa đúng thẩm quyền.

Công tác thanh tra, kiểm tra và phát hiện xử lý một số thiếu sót, sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo và quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị trên địa bàn cũng chưa được Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện kịp thời.

Để thực hiện sau thanh tra được nghiêm túc, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu, Sở GD&ĐT Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8/2019.

Hải Hà