Lộ nhiều sai phạm

Thanh tra công tác đầu tư XDCB tại huyện Hạ Hòa cho thấy, công tác này lộ rõ nhiều tồn tại, khuyết điểm và sai phạm được Thanh tra tỉnh Phú Thọ chỉ ra như:

Còn có dự án việc thẩm định tổng dự toán chưa đảm bảo quy định (dự án đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao, tổng dự toán vượt tổng mức đầu tư của dự án nhưng UBND huyện Hạ Hòa chưa thực hiện trình tự, thủ tục để trình UBND tỉnh Phú Thọ xem xét phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư); việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ bổ sung thiết kế dự toán còn chậm; thẩm định, phê duyệt khối lượng thiết kế, vận dụng mã hiệu đơn giá trong lập dự toán thiết kế không chính xác; việc khảo sát còn hạn chế, phương án thiết kế chưa phù hợp nên trong quá trình thi công phải điều chỉnh, bổ sung.

Việc lựa chọn nhà thầu một số công trình theo hình thức chỉ định thầu rút gọn chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (thiếu bản dự thảo hợp đồng gửi nhà thầu; thương thảo hợp đồng sau khi có quyết định chỉ thầu). Có công trình giá trị dự thầu áp dụng chưa đúng Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; việc ký hợp đồng chưa đúng theo quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu 2014.

Một số công trình thi công chậm tiến độ; chủng loại vật liệu, khối lượng thi công chưa đảm bảo theo khối lượng thiết kế, nghiệm thu, thanh toán; việc nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công chưa kịp thời, thiếu thí nghiệm vật liệu đầu vào, chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc vật liệu, nhật ký thi công ghi chép không đầy đủ; một số công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng chủ đầu tư chưa mua bảo hiểm theo quy định.

Phê duyệt quyết toán một số công trình chưa chính xác, thời gian chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính; chưa kịp thời đôn đốc một số nhà thầu xây lắp kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí môi trường đầy đủ đối với khối lượng đất khai thác để đắp.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã thanh tra 60 công trình, gồm các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công năm 2016 và 2017 do UBND huyện Hạ Hòa, một số phòng, ban trực thuộc và UBND một số xã làm chủ đầu tư, đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 961 triệu đồng; trong đó, giá trị phải giảm trừ thanh toán và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền lớn tập trung ở một số doanh nghiệp tham gia các gói thầu lớn hoặc tham gia nhiều gói thầu của huyện, như: Công ty TNHH L&C, Công ty Cổ phần XL&CK Phương Nam, Công ty TNHH Xây dựng điện nước Nam Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Yến…

Không tuân thủ Luật Đầu tư công

Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng chỉ ra những tồn tại đối với chi ngân sách cho đầu tư tại huyện này, như:

Việc phân bổ vốn đầu tư dàn trải, chưa đảm bảo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn cho dự án hoàn thành, quyết toán theo quy định của Luật Đầu tư công, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nợ XDCB đến 31/12/2016 các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư 115.739 triệu đồng.

Trong khi đó, vốn ngân sách huyện bố trí thanh toán nợ đọng năm 2017 chỉ được 38.606 triệu (đạt 33% nhu cầu xử lý nợ đọng). Ngoài ra, 161 dự án do huyện làm chủ đầu tư còn nợ đọng đến 31/12/2016 (45.715 triệu đồng) chưa được bố trí vốn năm 2017.

Nợ đọng XDCB đến 31/12/2017 các công trình do huyện làm chủ đầu tư là 122.187 triệu đồng.

Điều đáng nói, có dự án, công trình được phê duyệt đầu tư nhưng thiếu vốn phải giãn, hoãn tiến độ, trong khi có dự án được bố trí vốn nhưng không thực hiện đủ khối lượng phải điều chỉnh kế hoạch vốn sang năm sau. Một số công trình hoàn thành chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu chậm nộp hồ sơ quyết toán, thời gian phê duyệt quyết toán còn chậm.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa khi ban hành quyết định chủ trương đầu tư phải cân nhắc đến khả năng cân đối ngân sách của huyện, tránh tình trạng đầu tư vượt khả năng cân đối ngân sách, gây nên tình trạng nợ đọng XDCB kéo dài; nâng cao chất lượng các hồ sơ khảo sát, lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán, tránh việc thay đổi, bổ sung không cần thiết trong quá trình thi công.

Thực hiện các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, quản lý chất lượng thi công công trình, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công; lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình theo đúng thực tế thi công…

Với sai phạm được phát hiện về kinh tế hơn 961 triệu đồng (gồm: giảm trừ giá trị thanh toán khi phê duyệt quyết toán hơn 687,2 triệu đồng; thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 274,2 triệu đồng), Thanh tra tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa chỉ đạo các ban quản lý dự án, các đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quyết định, kiến nghị, xử lý kinh tế, thu hồi sau thanh tra.

Kiên Bình