Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng 40.335m2 đất lúa

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với UBND xã Đông Quang trong quản lý, sử dụng đất, UBND huyện Đông Hưng phát hiện, năm 2011, khi thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, UBND xã Đông Quang có xây dựng quy hoạch vùng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 3 thôn, tuy nhiên quy hoạch này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thời điểm từ năm 2014 đến hết tháng 6/2017, trên địa bàn xã có 45 hộ vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang đất khác với tổng diện tích 40.335m2. Tình trạng trên xảy ra tại các thôn: Hưng Đạo Đông; Hưng Đạo Tây; Hồng Phong; Năm và Cộng Hòa. Tại các thôn này, người dân đã tự ý xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp; xây nhà kho, chuồng trại chăn nuôi; đôn san làm vườn, bãi chứa vật liệu xây dựng, sân cổng; xây tường bao và đào ao... 

Điều đáng nói, trước vi phạm của người dân, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để, kịp thời, dẫn đến tình trạng khó khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, UBND xã Đông Quang cũng thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý quỹ đất 5% công ích khi giao cho cơ sở thôn quản lý và không lập hợp đồng thuê đất với các hộ dân. Đồng thời, qua 3 năm (2014, 2015, 2016) số nợ chưa thu được từ việc cho thuê đất là gần 7.800kg thóc. 

Ngoài ra, cuối năm 2011, khi thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch nông thôn mới tại thôn Năm, UBND xã đã tổ chức họp dân. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp không ghi rõ số lượng người dự họp; không có chữ ký của đại diện các hộ dân mà chỉ có chữ ký của phó trưởng thôn; việc chia ruộng ngoài thực tế có tổ chức họp dân để bốc số, nhưng không lập thành biên bản...

"Loạn" thu, chi...

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tại xã Đông Quang, UBND huyện Đông Hưng chỉ rõ, việc lập dự toán thu, chi ngân sách còn chưa sát với thực tế; chưa khai thác hết khả năng thu, còn bỏ sót nguồn thu; khi sử dụng ngân sách còn phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

 

"Chống lệnh" cấp trên trong việc đấu nối sử dụng nước sạch

Thanh tra việctriển khai đấu nối sử dụng nước sạch tại xã Đông Quang, đoàn thanh tra khẳng định, việc đấu nối sử dụng nước sạch tạiđịa phương đãđược tỉnh, huyện chỉ đạo quyết liệt từ năm 2014. Tuy nhiên,sự lãnh đạo, chỉ đạo,điều hành thực hiện của UBND xã Đông Quangcònchậm trễ, thiếu quyết liệt; phương pháp lãnh đạo chưa phù hợp thực tế, thậm chí còn trái với nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên và Nghị quyết Đảng ủyxã.

Tháng4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy cóthông báo giao cho Đảng ủy, UBND xã Đông Quang phối kết hợp vớiCôngty Nước sạchĐỗ GiaBảolắp đặt đường ống cấp nước sạch chotrụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xãvàtrạm y tế xã xong trước ngày 30/4/2016 nhưng Đảng ủy, UBND xãđãkhông kịp thời chỉ đạo, tổ chứcthực hiệntheo văn bản này.

Mặt khác, chỉ đạo các thôn lập danh sách lấy ý kiến nhân dân đề nghị mua nước sạch của Công tyNước Hoàng Diệu-là đơn vị không có trong quy hoạch cung cấp nước sạch tại xã Đông Quang được UBND tỉnh phê duyệt...

UBND xã Đông Quang đã thực hiện quản lý tiền mặt thu được không đúng quy định; chưa có bảng kê chi tiết các khoản thu kèm theo phiếu thu tiền mặt nộp vào quỹ; thu lệ phí không viết biên lai; xử phạt vi phạm hành chính không nộp đủ tiền vào ngân sách; không hạch toán vào ngân sách xã khoản thu cho thuê mặt bằng lắp đặt trạm viễn thông với số tiền 100 triệu đồng...

 

Không chỉ thế, trong tháng 8 - 9/2015, UBND xã Đông Quang đã tổ chức đấu giá, thu tiền của 27 lô kinh doanh dịch vụ khu vực chợ Chiều thôn Hưng Đạo Đông với số tiền gần 209 triệu đồng. Trên thực tế, UBND xã đã thu được gần 187 triệu đồng, số tiền này do 1 cán bộ văn phòng - nội vụ - thủ quỹ của UBND xã trực tiếp thu và quản lý, không nộp vào ngân sách, không hạch toán theo dõi trên sổ kế toán...

Kiểm tra các chứng từ chi xây dựng kênh mương, đường giao thông trục thôn, giao thông nội đồng, đoàn thanh tra phát hiện, hầu hết đều thiếu hóa đơn mua vật liệu, thiếu biên nhận thanh toán tiền thuê máy thi công, thiếu chứng từ thanh toán tiền công; tiền nhân dân đóng góp có danh sách nhưng không có chữ ký của người nộp tiền; nội dung hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng không có số lượng vật liệu, không có đơn giá.

Các khoản thu, chi do thôn thực hiện không có báo cáo gửi UBND xã theo quy định. Đồng thời, hàng năm xã cũng không tập hợp theo dõi các khoản thu, chi tài chính của thôn...

UBND xã thực hiện chi ngân sách mua hàng hóa, vật tư, văn phòng phẩm nhưng chưa có hợp đồng, hóa đơn tài chính; một số cuộc họp mang tính chất triển khai công việc chuyên môn vẫn lập danh sách chi tiền; thanh toán hội nghị có giấy mời nhưng không xác định được thành phần tham dự...

Ngoài ra, trong việc chấp hành pháp luật về kế toán, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, khi thực hiện các khoản thu tại xã chưa thực hiện lập các bảng kê chi tiết kèm theo phiếu thu nhập tiền vào quỹ; việc đối chiếu số liệu giữa kế toán, thủ quỹ và các bộ phận thu không được thực hiện theo đúng quy định dẫn đến tình trạng bỏ sót nguồn thu, thu để ngoài sổ sách; kế toán  không chấp hành đúng các quy định của tỉnh, của huyện trong việc quản lý hồ sơ, thanh toán đối với công trình nhóm 1 xây dựng nông thôn mới...

Tiến hành thanh tra 4 công trình: Trường Mầm non xã Đông Quang; Trạm bơm thôn Cộng Hòa; sân bãi thể thao trung tâm xã và đường trục xã Đông Quang, có tổng mức đầu tư hơn 15,3 tỷ đồng do UBND xã Đông Quang làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra phát hiện, hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng tại xã còn thiếu hàng loạt văn bản theo quy định, trong đó có các biên bản nghiệm thu, hồ sơ quyết toán, nên không đủ cơ sở để xem xét, đánh giá về chất lượng, thanh toán khối lượng 4 công trình trên.

Tại kết luận này, UBND huyện Đông Hưng đã chỉ ra trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, lãnh đạo xã Đông Quang trong việc để xảy ra sai phạm. Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy xã Đông Quang xử lý trách nhiệm đối với những đảng viên có sai phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Tài