Trên 50% hồ sơ không đảm bảo quy định

Theo báo cáo của Sở Tài chính và kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra, có 107/202 hồ sơ dự án (chiếm 53%) không đảm bảo thời gian thẩm tra quyết toán so với quy định. Trong đó, dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản trong năm 2017 có 18/50 hồ sơ trễ hạn; năm 2018 có 3/51 hồ sơ. Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp, năm 2017 có 50/52 hồ sơ trễ hạn; năm 2018 có 36/38 hồ sơ trễ hạn về thời gian thẩm tra, quyết toán.

Đoàn thanh tra chọn ngẫu nhiên 15/169 hồ sơ dự án đã thẩm tra quyết toán để kiểm tra về trình tự, thủ tục trong việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 11/15 hồ sơ dự án còn tồn tại, thiếu sót trong việc thẩm tra hồ sơ pháp lý theo quy định.

Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Sở Tài chính không có phần nhận xét về việc không đảm bảo thời gian; dự án sửa chữa, cải tạo ký túc xá sinh viên Trường Đại học Đồng Nai (cơ sở 4) không có phần nhận xét việc thương thảo và ký kết các hợp đồng; dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường Hưng Long - xã lộ 25 và hệ thống thoát nước trên tuyến (nhóm B), Sở Tài chính không có ý kiến nhận xét đối với việc trễ hạn; dự án sửa chữa hệ thống điện, trạm biến áp và hệ thống điện chiếu sáng sân vận động tỉnh Đồng Nai không nhận xét đối với việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định…

Bên cạnh đó, có 12/15 hồ sơ dự án còn tồn tại, thiếu sót về phần thuyết minh nội dung, không ký, không ghi họ tên, ngày tháng; có 2/15 hồ sơ dự án còn tồn tại, thiếu sót trong việc thẩm tra chi phí đầu tư theo quy định; có 6/15 hồ sơ dự án trong biểu mẫu báo cáo của chủ đầu tư không ghi họ tên, nhưng Sở Tài chính không có nhận xét nội dung này là chưa đúng quy định; có 13/15 hồ sơ dự án chủ đầu tư nộp trễ hạn và 8/15 hồ sơ dự án do Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt trễ thời gian, chủ yếu là nguồn vốn sự nghiệp…

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện có 2 hồ sơ dự án đã thực hiện kiểm toán, gồm: Dự án Trường THPT Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch), dự án nâng cấp mở rộng đường Huỳnh Văn Lũy nối dài (TP Biên Hòa), Sở Tài chính đã tiến hành thẩm tra quyết toán theo Điều 12 Thông tư 09/2016/TT-BTC, trong khi theo quy định, phải thẩm tra theo Điều 11 của thông tư này.

Không ban hành văn bản thay thế phù hợp

Theo kết luận thanh tra, việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra quyết toán, Sở Tài chính có lập báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng (theo niên độ ngân sách), gửi Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp để thẩm tra, xét duyệt quyết toán (năm 2018 chưa quyết toán). Chứng từ chi theo các mục chi có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn theo quy định.

Sở Tài chính đã căn cứ vào Công văn số 11090/UBND-KT ngày 30/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phân bổ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, để ban hành Quy định số 5056/STC-VP ngày 19/11/2003 về phân chia và sử dụng các khoản thu trong cơ quan.

Đáng chú ý, thời điểm UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 11090/UBND-KT được thực hiện theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, còn Quy định số 5056/STC-VP của Sở Tài chính thời điểm này được thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong khi đó, thời điểm thanh tra là năm 2017 và 2018 thì cả 2 thông tư này đã hết hiệu lực, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư thay thế, nhưng Sở Tài chính không ban hành văn bản mới để thay thế cho phù hợp.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định, trách nhiệm liên quan đến những tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc về Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Trưởng phòng Đầu tư, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và công chức tham mưu thực hiện đối với từng dự án cụ thể.

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, thiếu sót, nhằm chấn chỉnh khắc phục hạn chế và thực hiện tốt việc thẩm tra, trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; đồng thời tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp theo quy trình một cửa để khắc phục tình trạng chậm trễ.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thu hồi số tiền từ khoản chi phí quản lý dự án đầu tư trang thiết bị thực tập, thực hành tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Đồng Nai, nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, Sở Tài chính phải thực hiện việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; hủy bỏ Quy định số 5056/STC-VP và ban hành quy định mới để cụ thể hóa các điều khoản chi theo quy định; có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể các nội dung chi theo quy định.

Cảnh Nhật