Không xác định được vị trí xây dựng

DA Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP do TTƯDCNSH làm chủ trì đề tài theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học số 179/HĐ-SKHCN ngày 14/4/2015 được ký với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). DA có tổng kinh phí gần 86,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Nhà nước là hơn 16 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, từ khi triển khai thực hiện DA vào tháng 4/2015 đến thời điểm thanh tra, DA chỉ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp để xây dựng 3 khối nhà màng. Các nội dung còn lại nêu trong hợp đồng và báo cáo thuyết minh DA đến nay chưa thực hiện. Nội dung của hợp đồng nghiên cứu khoa học cũng không xác định vị trí xây dựng cụ thể của 3 khối nhà màng trên.

TTƯDCNSH đã triển khai thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị 3 khối nhà màng (tổng diện tích 22.080m2), nhưng không căn cứ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. Cụ thể, 3 khối nhà màng trên là công trình xây dựng, phải triển khai thực hiện các giai đoạn như: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế; tổ chức thi công, nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tuy nhiên, TTƯDCNSH đã xác định đây là gói thầu mua sắm thiết bị nên tổ chức triển khai thực hiện theo quy trình của DA không có cấu phần xây dựng.

Đáng chú ý, hồ sơ hoàn thành 3 khối nhà màng của DA không có bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thể hiện vị trí công trình, không có bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công công trình, không có tài liệu xác định ngày khởi công theo quy định…

Theo thuyết minh DA khoa học công nghệ, do TTƯDCNSH lập gửi Sở KH&CN xét duyệt thì không xác định vị trí xây dựng các khối nhà màng. Qua làm việc với các đơn vị liên quan xác nhận, khi triển khai thực hiện hợp đồng khoa học công nghệ, Sở KH&CN, TTƯDCNSH không xác định vị trí xây dựng của 3 khối nhà màng, không tiến hành giao mốc ngoài thực địa cho đơn vị thi công, không có hồ sơ thiết kế…

Ngày 1/8/2018, đoàn thanh tra kiểm tra thực tế xác định 3 khối nhà màng (khối 4, khối 6, khối 9) được xây dựng trên thửa đất số 61, tờ bản đồ địa chính số 04 xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, do Công ty Trí Nguyễn (đơn vị chủ sử dụng đất) quản lý, sử dụng. Trong đó, khối nhà số 4, hiện trạng đang xử lý môi trường và vào phân để sản xuất dưa lưới vụ mới; còn khối nhà màng số 6 và số 9 đang trồng cây sung Mỹ.

Có dấu hiệu cố ý làm trái quy định

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, các sai phạm tại DA Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy các tập thể, cá nhân liên quan đã không minh bạch, cố ý không xác định vị trí xây dựng của 3 khối nhà màng; có dấu hiệu thông đồng, cố ý làm trái các quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng ngân sách Nhà nước.

Từ khi xây dựng hoàn thành đến nay, Công ty Trí Nguyễn chiếm dụng khối tài sản này của Nhà nước chỉ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho đơn vị. Trong khi đó, TTƯDCNSH và người nông dân lại không được hưởng lợi gì từ việc đầu tư cho DA như mục tiêu đề ra ban đầu…

Tương tự, DA Nhà màng nông nghiệp, có tổng kinh phí 14,5 tỷ đồng do TTƯDCNSH làm chủ đầu tư cũng bị phát hiện có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện. Tại thời điểm lập hồ sơ báo cáo kỹ thuật, vị trí phía Bắc khu VTN1 đã xây dựng 2 hạng mục công trình nhà màng nông nghiệp và nhà điều khiển tưới, nhưng Sở KH&CN và TTƯDCNSH vẫn tiếp tục đề xuất xây dựng 2 khối nhà màng số 3 và số 5 tại đây.

Qua làm việc với đoàn thanh tra, các đơn vị có liên quan xác nhận, trong quá trình thi công đã thống nhất xác định vị trí xây dựng 2 khối nhà màng nông nghiệp trên vị trí đất của Công ty Trí Nguyễn được UBND tỉnh cho thuê tại thửa đất số 61, tờ bản đồ địa chính số 04, thuộc xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.

Như vậy, thực tế vị trí xây dựng 2 khối nhà màng này được triển khai thi công  trên phần đất của Công ty Trí Nguyễn, nhưng hồ sơ nghiệm thu kèm theo bản vẽ hoàn công vẫn thể hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt là tại vị trí phía Bắc khu VTN1.

Kết luận thanh tra chỉ ra, các sai phạm tại DA Nhà màng nông nghiệp có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước trong việc xác định sai vị trí xây dựng 2 khối nhà màng, dẫn đến 2 khối nhà màng này được xây dựng trên phần diện tích đất của Công ty Trí Nguyễn và bị công ty này chiếm dụng…

Với những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của 2 DA trên sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Cảnh Nhật