Quy hoạch xây dựng chợ sai quy định

Kết luận chỉ ra, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Tĩnh, nhưng nhiều năm BQL chợ không được phê duyệt biên chế, lao động và quỹ lương; việc tiếp nhận lao động, BQL chợ chỉ lập kế hoạch lao động, thu - chi tài chính gửi UBND TP, nhưng không có văn bản thống nhất của UBND TP.

BQL chợ không đăng ký đất đai đối với các khu vực chợ được giao quản lý; đối với khu đất nằm trong quy hoạch chợ Cầu Đông, BQL chợ đã cho 3 doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng để đầu tư xây dựng các cơ sở kinh doanh, kho hàng sai quy định. BQL chợ đã đầu tư 42 công trình, hạng mục tại chợ trung tâm TP không phù hợp với quy hoạch, làm tăng mật độ xây dựng các công trình; thực hiện xây dựng khi chưa được cấp giấy phép (năm 2005 - 2012 xây dựng 35 công trình; năm 2013 - 2016 xây dựng 7 công trình), một số công trình xây dựng không tuân thủ về quy trình đầu tư theo quy định.

Hệ thống mái che trên các tuyến đường giao thông trong chợ chưa đảm bảo chiều cao thông thủy về PCCC do các quầy, ki-ốt được lợp mái tôn liền kề nhau; bố trí tại khu vực chợ trời còn nhiều bất cập, việc kinh doanh khu chợ trời gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường xung quanh chợ.

Tại chợ TP, BQL chợ đã sắp xếp, bố trí 724 quầy, ki-ốt, điểm kinh doanh cố định, thường xuyên (chủ yếu đã kinh doanh ở chợ trước năm 2001) và 127 điểm, vị trí kinh doanh bán cố định, hộ kinh doanh chợ trời không đúng quy hoạch, nhưng khi xây dựng bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt tháng 3/2008, BQL chợ không có phương án đề xuất bổ sung, điều chỉnh xử lý những ki-ốt này cho phù hợp với quy hoạch.

Xây dựng trung tâm thương mại khi chưa xác định nguồn vốn

Chợ kinh doanh giết mổ gia cầm đã được đầu tư đồng bộ, nhưng hiện nay việc khai thác sử dụng chưa hiệu quả. Dự án chợ chuyên doanh vật liệu xây dựng (Trung tâm thương mại Minh Khai) do BQL chợ đầu tư xây dựng, được UBND tỉnh và UBND TP cho chủ trương, không tìm hiểu nắm bắt nhu cầu, triển khai thực hiện dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn, dẫn đến quá trình thực hiện kéo dài thời gian, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi bổ sung thiết kế nhiều lần, dùng nguồn vốn vay ngắn hạn để đầu tư dẫn đến chi phí đầu tư cao do phát sinh lãi vay lớn.

Mặt khác, khi dự án đầu tư xong không đưa vào khai thác sử dụng, phát sinh chi phí mời gọi nhà đầu tư. Sau khi chuyển nhượng, dự án bị thâm hụt số tiền 1,3 tỷ đồng do phát sinh lãi vay ngoài không được tính vào giá trị quyết toán cũng như chi phí mời gọi đầu tư và một số chi phí khác...

Giá trị chuyển nhượng dự án sau khi thanh toán các khoản nợ vay và thanh toán cho nhà thầu, BQL chợ không nộp lại ngân sách Nhà nước (NSNN) để hoàn trả số tiền đã được ngân sách đầu tư trước đó, mà chuyển về BQL chợ theo ý kiến thống nhất của UBND TP là chưa đúng quy định về quản lý ngân sách.

Mặt khác, BQL chợ chưa thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán như: việc mở tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước để thực hiện thu, chi đối với các khoản kinh phí thuộc NSNN theo quy định; thu một số khoản thu không có quy định, khi thực hiện không báo cáo và xin chủ trương như: thu tiền duy trì cơ sở vật chất khi gia hạn hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng (chỉ thu đối với một số hộ kinh doanh) tại chợ trung tâm; thu tiền gia hạn hợp đồng tại chợ Cầu Đông; thu lệ phí chuyển nhượng quầy, ki-ốt, lệ phí đấu nối điện...; tiền điện của các hộ kinh doanh được thu theo giá bán lẻ điện cho kinh doanh thêm 13% hao hụt và tiền nhân công là thiếu cơ sở.

Kiến nghị nộp vào NSNN 3,3 tỷ đồng

Kê khai tiền phí phải nộp cho Nhà nước chưa đầy đủ; tiền thu về địa điểm, quầy, ki-ốt kinh doanh đối với 47 ki-ốt ven đình được hạch toán chung vào nguồn để trả nợ, kê khai thiếu số tiền phí giữ xe năm 2016 là 134,9 triệu đồng; không kê khai nộp phí 479,7 triệu đồng.

Chưa được kê khai nộp thuế khoản thu hoạt động dịch vụ bảo vệ. Quy chế chi tiêu nội bộ còn quy định một số nội dung chi chưa phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước, dẫn đến chi vượt nguồn và nợ ngân sách khá lớn. Đến 31/12/2012, chi vượt nguồn 1,7 tỷ đồng và nợ NSNN số tiền 1,3  tỷ đồng; chi thanh toán tiền làm thêm giờ vượt quy định 200 giờ/năm/người từ năm 2008 - 2012 với số tiền hơn 985,6 triệu đồng.

Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa được theo dõi, phản ánh vào hệ thống sổ sách kế toán như hoạt động dịch vụ, trang bị và thu nộp cước điện thoại không dây thực hiện từ năm 2007 đến tháng 3/2009; khoản thu chi hộ (thu - chi tiền điện của các hộ kinh doanh), chi phí đầu tư, duy tu sửa chữa một số hạng mục công trình và tiền thu đầu tư quầy, ki-ốt của hộ kinh doanh, số nợ và lãi vay của quỹ hỗ trợ phát triển, lãi vay ngân hàng đã trả cho quỹ hỗ trợ phát triển không được hạch toán và chưa phản ánh tăng giá trị tài sản cố định đình chợ 2 tầng, chợ kinh doanh giết mổ gia cầm và chợ Cầu Đông vào sổ sách kế toán và nộp vào NSNN 3,3 tỷ đồng...; việc phản ánh thu tiền mặt vào theo dõi sổ sách kế toán có lúc không kịp thời.

Thanh tra tỉnh kiến nghị BQL chợ nộp vào NSNN 3,3 tỷ đồng; Có phương án phù hợp khấu trừ cho các hộ kinh doanh số tiền BQL chợ tự thu khi gia hạn và chuyển nhượng hợp đồng thuê quầy, ki-ốt kinh doanh tại chợ trung tâm và chợ Cầu Đông tổng số tiền 1,6 tỷ đồng và thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Điểm