Hàng nghìn mét vuông đất được cấp GCNSDĐ trái quy định

Kết luận chỉ ra, từ năm 2010 - 2017, UBND TP Lạng Sơn đã chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất ở cho 9 hộ dân với diện tích hơn 5.249m2 tại xã Mai Pha. Trong đó, có 3 hộ chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp (vườn đồi) sang đất ở và cấp GCNQSDĐ không đúng với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch SDĐ đã được phê duyệt.

Qua kiểm tra hồ sơ, Đoàn thanh tra phát hiện, ngày 20/10/2011, UBND TP Lạng Sơn có văn bản đề nghị Sở Xây dựng đưa một số khu đất dân cư ở tập trung vào quy hoạch phân khu, khu đô thị phía Nam thành phố, trong đó có khu đất của bà Hoàng Thị Nga, ở thôn Khòn Khuyên.

Đến ngày 9/11/2011, Sở Xây dựng có văn bản trả lời khu vực theo sơ đồ do UBND TP đề nghị đã được xây dựng trong nhiệm vụ quy hoạch đất ở sinh thái. Ngay sau khi Sở Xây dựng có văn bản nêu trên, ngày 24/11/2011, UBND TP Lạng Sơn đã cấp GCNQSDĐ với diện tích 500m2 đất ở trong tổng số 5.000m2 đất của bà Nga sở hữu.

Theo TTCP, tại thời điểm chuyển mục đích SDĐ thì thửa đất của bà Hoàng Thị Nga không đủ điều kiện chuyển đổi. Mặt khác, khi đồ án quy hoạch hoàn thành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khu đất của bà Nga vẫn thuộc diện quy hoạch đất vườn đồi.

Qua kiểm tra hồ sơ SDĐ, TTCP còn phát hiện, cùng một ngày 12/4/2013, UBND TP Lạng Sơn còn cấp 4 GCNQSDĐ với tổng diện tích 1.014m2 (nguồn gốc từ đất rừng sản xuất) cho bà Nông Thị Minh Huệ, ở thôn Rọ, xã Mai Pha; hộ ông Nguyễn Đắc Chúc cũng ở thôn Rọ được cấp GCNQSDĐ vườn đồi với diện tích 1.574m2, trong đó có 1.426m2 được chuyển đổi thành đất ở. TTCP cho rằng tại thời điểm chuyển đổi, thửa đất của bà Huệ, ông Chúc không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tương tự, việc UBND TP Lạng Sơn cho phép chuyển đổi mục đích SDĐ và cấp GCNQSDĐ cho diện tích 500m2 trên tổng số 1.232m2 đất vườn đồi không đúng quy định đối với hộ ông Cao Tam Chiến.

Trách nhiệm thuộc UBND TP Lạng Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bên cạnh đó, có trách nhiệm của Sở Xây dựng khi có các văn bản trả lời cung cấp thông tin quy hoạch không phù hợp quy định của pháp luật về quy hoạch (trường hợp bà Nga và bà Huệ).

TTCP đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thu hồi GCNQSDĐ đối với các hộ do vi phạm quy hoạch, kế hoạch SDĐ và xử lý công trình xây dựng theo quy định. Đồng thời, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sai phạm, đặc biệt có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND TP Lạng Sơn.

Giao đất tái định cư không đủ điều kiện

TTCP cũng chỉ ra, việc giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại các dự án: Khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3, 4, TP Lạng Sơn; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Tiểu khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn; Tái định cư và dân cư Nam thành phố, TP Lạng Sơn; Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, TP Lạng Sơn theo số mét vuông diện tích đất thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân mà không căn cứ vào việc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất được hỗ trợ bằng đất ở là vi phạm Khoản 1, Điều 29 Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Khoản 1, Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài việc ban hành các quyết định nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về việc chỉ đạo UBND TP Lạng Sơn ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ không đủ điều kiện được bố trí tái định cư. Cụ thể: 40 trường hợp tại Dự án Tiểu khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại; 119 ô đất tại Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố; 33 ô đất tại Dự án Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, TP Lạng Sơn là vi phạm Luật Đất đai 2003 và Khoản 1,2,3, Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước tình hình hiện nay vẫn còn một số hộ dân khiếu nại, tố cáo kéo dài vì cho rằng diện tích đất bị thu hồi của gia đình nằm ngoài ranh giới thu hồi đất của dự án, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc, kiểm tra lại mốc giới, ranh giới để báo cáo Thủ tướng.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất tái định cư. “Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để được giao đất tái định cư, không phải người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…”, TTCP kết luận.

Bảo Anh