Thanh tra tỉnh đã chỉ ra một số ưu điểm trong 2 năm (2016 và 2017) của Cty Mis khi đã thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán và xác minh thực tế tại hiện trường, cho thấy năm 2016, Cty Mis đã thực hiện hạch toán chi phí xây dựng đường và sân bê tông Nhà máy Chế tạo thiết bị và phụ tùng Lilamis (đơn vị trực thuộc Công ty) với giá trị nghiệm thu, quyết toán hơn 283,1 triệu đồng (đã trừ thuế giá trị gia tăng), nhưng hạch toán vào chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (tài khoản 621), không hạch toán tăng tài sản cố định của Cty Mis, là không đúng đối tượng theo quy định, làm giảm lợi nhuận trong kỳ hơn 283,1 triệu đồng, dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp hơn 56,6 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ ra, trong 2 năm (2016- 2017), Cty Mis kê khai thừa thuế TNDN phải nộp hơn 42,4 triệu đồng; chậm đóng bảo hiểm và chưa chi trả dứt điểm chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 42,4 triệu đồng sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh. Cty Mis đã thực hiện nộp đủ số tiền trên.

Lê Phương