Kết luận thanh tra chỉ ra, Công ty đã không công khai trong việc xây dựng trụ sở, quá trình triển khai thi công trụ sở, chủ đầu tư và các bên có liên quan tổ chức họp và thống nhất xử lý kỹ thuật 5 lần, bổ sung dự toán phát sinh lặp lại 2 lần với giá trị 4,3 tỷ đồng (tăng 23,23% giá trị gói thầu), bổ sung giá trị hợp đồng 3,8 tỷ đồng.

Việc phát sinh trên được chỉ định thầu cho nhà thầu thi công, không được bàn bạc trong tập thể lãnh đạo Công ty, công khai theo quy định và chỉ do nguyên Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo và thực hiện, là vi phạm quy định tại Khoản 2,Điều 13 Luật PCTN.

Về công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa - đơn vị tư vấn thiết kế, đã tính sai tiên lượng trên hồ sơ, làm tăng giá trị dự toán được duyệt (giá gói thầu) 399,3 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư đã quyết toán sai khối lượng với giá trị 238,9 triệu đồng ...

Việc lấy nguồn quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của người lao động để chi thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài Công ty, nhưng quy chế Công ty không quy định cụ thể mức chi thưởng, là sai quy định và thỏa ước lao động tập thể, với số tiền 387,6 triệu đồng.

Ngoài ra, việc Công ty lấy nguồn quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của người lao động chi thưởng cho đơn vị và cá nhân ngoài ngành, trong khi quỹ khen thưởng của người quản lý doanh nghiệp chia hết cho 6 cá nhân quản lý (số bình quân), dẫn đến việc bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Việc tính toán lương doanh thu trong 2 năm 2016, 2017 không đủ căn cứ, dẫn đến tăng chi phí, làm thiệt hại cho Nhà nước số tiền 2,9 tỷ đồng/81người (số bình quân), trong đó người lao động hưởng sai 994 triệu đồng, người quản lý Công ty hưởng sai 1,9 tỷ đồng/6 người.

Việc bổ nhiệm 5 trường hợp làm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện không đúng quy chế của Công ty (có trường hợp lấy phiếu, có trường hợp chỉ thống nhất về chủ trương).

Đồng thời, 1 trường hợp tiếp nhận, bổ nhiệm, nâng lương trái quy định, có biểu hiện ưu ái và không đảm bảo tính công bằng (đã hưởng phụ cấp chức vụ 35,1 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Công ty đưa vào chi phí các hóa đơn, chứng từ sai quy định pháp luật về thuế phải truy thu 75,4 triệu đồng; chi phí phụ cấp chức vụ cho 1 trường hợp tiếp nhận, bổ nhiệm trái quy định là 35,1 triệu đồng; đưa vào chi phí khoản chi hỗ trợ khám sức khỏe vượt quy chế và không quản lý theo dõi vật dụng quản lý sai quy định: 118,1 triệu đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ từ năm 2016 đến 2018, phát hiện có 122 hóa đơn và 5 trường hợp đã đưa vào chi phí Công ty với tổng giá trị 332 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty đã sử dụng hóa đơn, chứng từ và quyết toán chi phí thăm quan sai quy định với số tiền 862,4 triệu đồng (trước thuế là 800 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là 62,2 triệu đồng).

Bảo Anh