Nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép

Công ty TNHH Khai phát Đài Tín (tiền thân là Công ty Cổ phần hữu hạn phát triển khu công nghiệp Đài Tín), có địa chỉ tại đường Ngô Gia Khảm, Khu công nghiệp (KCN) Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Tại thời điểm thanh tra, công ty có 22 dự án đã đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN, 3 dự án tự xử lý nước thải không đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. Lượng nước sử dụng của công ty khoảng 2m3/ngày đêm, được mua từ Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã phát sinh khoảng 870m3/ngày đêm từ các cơ sở hoạt động trong KCN, được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN với công suất thiết kế 2.000m3/ngày đêm để xử lý, sau đó thải ra sông Bạch qua 1 cửa xả.

Tại cửa xả thoát nước mưa của KCN giáp thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, mặc dù trời không mưa nhưng vẫn có nước xả ra môi trường.

Kết luận cũng chỉ ra, kết quả phân tích mẫu nước cho thấy có một vài thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Liên quan đến vấn đề này, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh Thái Bình cũng như các cơ quan quản lý ở địa phương đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, tuy nhiên công ty chưa khắc phục được tình trạng này.

Qua thanh tra cũng xác định, kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước lấy tại hệ thống thoát nước mưa của KCN chảy ra mương thoát nước chung giáp thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân, TP Thái Bình (mẫu lấy ngày 31/10/2018) cho thấy: BOD5 COD, chất rắn lơ lửng, sắt vượt, Sunfua, Amoni (tính theo Nitơ), tổng Nitơ, Coliform đều vượt quy chuẩn.

Xử phạt 180 triệu đồng 

Riêng chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh gồm: Bao bì mềm thải có chứa các thành phần nguy hại, giẻ lau máy nhiễm dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, mực in văn phòng, giẻ lau dính dầu, dầu thải, hóa chất thải với tổng khối lượng đăng ký khoảng 216.113kg/năm được thu gom, lưu giữ trong kho chứa tạm thời CTNH và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với Công ty Cổ phần Xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình.

Theo báo cáo của công ty, năm 2017 chuyển giao tổng khối lượng CTNH là 147.742,5kg; 9 tháng đầu năm 2018 chuyển giao tổng số 289.778,5kg các loại CTNH. Tại thời điểm thanh tra, công ty đã bố trí khu vực lưu giữ tạm thời CTNH, tuy nhiên khu vực này chưa được dán biển cảnh báo bên ngoài cửa kho, chưa dán nhãn CTNH lên các thùng chứa CTNH.

Căn cứ vào vi phạm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 28/12/2018, phạt 180 triệu đồng theo quy định tại điểm g, Khoản 4, Điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Đồng thời, buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 3 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu trong quá trình hoạt động, công ty phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung đã cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được xác nhận; vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường, đảm bảo các chất thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi thải ra môi trường; bố trí cửa xả nước thải sau xử lý ra môi trường tiếp nhận ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Đồng thời, có phương án và sẵn sàng ứng phó hiệu quả các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động (đặc biệt đối với hệ thống xử lý nước thải); thực hiện quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, CTNH; thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ, kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định.

Công ty phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải; thực hiện kết nối dữ liệu, số liệu quan trắc đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình theo quy định; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, KCN, khu chế xuất và khu công nghệ cao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thái Hải