Công ty Minh Long được Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, mã số doanh nghiệp là 0102726224, đăng ký lần đầu ngày 21/4/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 08/7/2015. Vốn điều lệ hiện nay là 5 tỷ đồng. Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hồng Quang, chức danh: Giám đốc.

Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Công ty Minh Long chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra số 833/QĐ-TTra ngày 06/11/2019 của Chánh Thanh tra Bộ; cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Công ty đã thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 37 của Luật Xuất bản; hoạt động phát hành xuất bản phẩm đúng theo quy định; kinh doanh có lãi, đóng góp thuế khá lớn vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy lĩnh vực xuất bản phát triển.

Các xuất bản phẩm do công ty liên kết xuất bản góp phần tích cực phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức, giải trí, văn hóa của nhân dân.

Bên cạnh những ưu điểm vừa nêu, những tồn tại cũng được cơ quan thanh tra chỉ ra như: 08 hợp đồng liên kết xuất bản giữa Công ty Minh Long và các nhà xuất bản (Đại học Quốc gia Hà Nội: 03 hợp đồng; Văn học: 01 hợp đồng; Mỹ thuật: 02 hợp đồng; Thanh niên: 02 hợp đồng) không có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Xuất bản và Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT.

Không thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT. (Trong thời kỳ thanh tra, công ty không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định do không nắm rõ quy định và không được cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản kịp thời nhắc nhở).

Tại kết luận thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Đỗ Hữu Trí ký đã yêu cầu Công ty Minh Long nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về phát hành, liên kết xuất bản xuất bản phẩm; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giao kết hợp đồng liên kết xuất bản với các nhà xuất bản để đảm bảo hợp đồng liên kết có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Xuất bản và Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT.

Thực hiện việc báo cáo định kỳ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Về biện pháp xử lý, trong quá trình thanh tra, Công ty Minh Long đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu của đoàn; nghiêm túc kiểm điểm, rút nghiệm về những sai sót mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. Xét tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông nhắc nhở, yêu cầu Công ty Minh Long thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xuất bản.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về phát hành xuất bản phẩm

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty Minh Long chỉ phát hành sách liên kết của công ty, không mua sách của các đơn vị xuất bản, phát hành khác.

Đoàn thanh tra lựa chọn 10 xuất bản phẩm mà công ty mới nhập kho ở địa chỉ số 82 ngõ 651 dốc Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy: 10/10 xuất bản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, hóa đơn hợp pháp.

Đoàn thanh tra chưa phát hiện công ty tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Xuất bản 2012, xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp hoặc bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

Trong thời kỳ thanh tra, công ty không thực hiện phát hành xuất bản phẩm trên các phương tiện điện tử; không thực hiện việc nhập khẩu sách. Các xuất bản phẩm mà công ty kinh doanh không bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy. Quá trình kinh doanh, công ty không phát hiện xuất bản phẩm có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật xuất bản.

Phạm Thanh