Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, ban lãnh đạo Cty đã chủ động chỉ đạo khắc phục khó khăn trong quá trình chuyển đổi, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao về sửa chữa thường xuyên, đột xuất và duy tu bảo dưỡng đường bộ cũng như tìm kiếm, nhận thêm công trình để tạo công ăn việc làm cho người lao động và bảo đảm, ổn định các hoạt động của Cty.

Cty đã thực hiện việc xây dựng, ký kết Thoả ước lao động tập thể, làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi giữa Cty và người lao động. Việc xây dựng thang lương, bảng lương cho người lao động, theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, Cty còn không ít tồn tại, sai phạm.

Trong quá trình hoạt động, Cty đã để tình trạng nợ lương đối với người lao động, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong suốt thời gian dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; vi phạm các quy định của Nhà nước về tiền lương, tiền công.

Công tác quản lý tài chính trong Cty thiếu chặt chẽ. Giám đốc và kế toán không kiên quyết đôn đốc thu hồi công nợ trong việc cho thuê xe, máy, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Cty.

Việc Giám đốc ban hành Quyết định số 708 ngày 1/10/2015 về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng với ông Nguyễn Văn Đảm từ tháng 10/2015 nhưng vẫn thanh toán tiền lương đến tháng 10/2016 và không đóng BHXH, BHYT… là sai quy định.

Tính công khai minh bạch trong đơn vị chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Việc tổ chức đối thoại, công khai thông tin, kết quả hoạt động của Cty đối với người lao động chưa được đầy đủ dẫn đến tính đồng thuận trong đơn vị chưa được phát huy. Người lao động chưa thấy được những khó khăn của Cty để khắc phục.

Ban Chấp hành Công đoàn Cty hoạt động chưa quyết liệt, chưa phát huy được vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, còn nể nang, né tránh.

Tổ chức Công đoàn ngành Giao thông và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thực hiện công tác kiểm tra đối với việc thực hiện các chế độ đối với người lao động trong Cty song thiếu các biện pháp hữu hiệu để bắt buộc ban lãnh đạo Cty thực hiện.

Mặt khác, ban lãnh đạo Cty chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các kiến nghị của tổ chức Công đoàn.

Trách nhiệm của những hạn chế, tồn tại, sai phạm trên thuộc Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty, người đại diện giữ phần vốn Nhà nước tại Cty, Kế toán trưởng, kế toán thanh toán và Trưởng phòng Tổ chức. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên yêu cầu Giám đốc và kế toán thu hồi lại số tiền gần 51,2 triệu đồng đã thanh toán cho Cty An Tiến không đúng với hợp đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; truy thu đối với 2 trường hợp tiếp tục công tác, số tiền 45,4 triệu đồng; truy thu số tiền ông Đảm chưa đóng từ tháng 10/2015 đến 10/2016 hơn 36 triệu đồng. Các khoản truy thu và trả nợ này thực hiện xong trước ngày 30/9/2017.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty khẩn trương chi trả khoản tiền lương còn nợ người lao động từ năm 2016 trở về trước với số tiền hơn 2 tỷ đồng; trả nợ cho BHXH tỉnh số tiền hơn 1,6 tỷ đồng xong trước ngày 30/9/2017 để kịp thời thực hiện các chế độ hưu trí cho người lao động.

Thực hiện theo đúng quy định của Luật BHYT về việc chi trả thanh toán viện phí cho 19 trường hợp người lao động đi khám chữa bệnh không có BHYT nên phải tự đóng với số tiền viện phí hơn 67,8 triệu đồng; kiểm tra, xác định và làm thủ tục đề nghị BHXH thanh toán cho 17 trường hợp ốm đau, thai sản chưa được thanh toán chế độ với số tiền 58,7 triệu đồng.

Lê Nguyên