Theo ông, bà, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy không công nhận đơn khiếu nại về việc thu hồi giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) đã cấp cho ông, bà là không đúng.

Ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng yêu cầu hủy Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà.

Ngày 27/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban, ngành có liên quan đã tổ chức đối thoại với ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại.

Trên cơ sở kết quả đối thoại, ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng không rút đơn khiếu nại, không cung cấp thêm được chứng cứ, tình tiết gì mới và vẫn giữ nguyên nội dung khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 2560/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy.

Theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:

Về cấp GCN cho ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng:

Năm 1992, ông Huỳnh Văn Long có “Đơn Xin đất làm nhà ở”, được UBND thị trấn Phú Bài ký xác nhận “nhất trí đề nghị cấp”. Gia đình ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng đã sử dụng đất xây dựng nhà ở từ đó.

Cho đến năm 2001, ông, bà Long - Hồng chuyển nhượng một phần thửa đất cho gia đình (em ruột) là ông, bà Huỳnh Văn Phụng - Dương Thị Khai theo “Giấy giao tiền” lập ngày 25/6/2001, có chữ ký của hai bên và các nhân chứng (không có cơ quan có thẩm quyền xác nhận). Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình ông Huỳnh Văn Phụng đã sử dụng đất xây dựng nhà ở từ đó cho đến nay.

Trong quá trình lập hồ sơ xin cấp GCN cho ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng, ông Huỳnh Văn Phụng là người trực tiếp thực hiện các giao dịch và đã giả chữ ký của ông Huỳnh Văn Long trên các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký, đề nghị cấp GCN nhưng ông, bà Long - Hồng không lập giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật cho ông Phụng là không thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng về đăng ký quyền sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 107 và không thực hiện việc nộp hồ sơ, lập văn bản ủy quyền quy định tại Khoản 1 Điều 123 Luật Đất đai năm 2003 và quy định tại Khoản 3 Điều 5 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh.

Quá trình sử dụng, vào năm 2008, gia đình ông, bà Long - Hồng và gia đình ông, bà Phụng - Khai đều đã thực hiện kê khai nhà ở và được UBND thị xã Hương Thủy cấp GCN số nhà 12C và 12B đường Lê Chân, trong cùng thửa đất số 19, tờ bản đồ số 09, thị trấn Phú Bài. Qua làm việc, bà Dương Thị Khai có cung cấp Biên lai nộp thuế nhà đất từ năm 2007 - 2010.

Trong thời gian lập hồ sơ cấp GCN, thực tế trên thửa đất đã có 2 ngôi nhà của 2 gia đình đang sử dụng. Vì vậy, việc UBND thị xã Hương Thủy cấp GCN toàn bộ diện tích thửa đất trên cho ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng là không đúng thực tế, phạm vi, diện tích sử dụng đất của ông, bà Long - Hồng và không đảm bảo về đối tượng sử dụng đất.

Từ những cơ sở trên, xét thấy việc UBND thị xã Hương Thủy cấp GCN cho ông, bà Long - Hồng toàn bộ thửa đất số 19, tờ bản đồ số 09, diện tích 1.405m2, tọa lạc tại tổ 1, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy là không đúng quy định pháp luật và theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi GCN đã cấp.

Về thu hồi GCN của ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng:

Trước khi thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng, UBND thị xã Hương Thủy đã thực hiện theo đúng các thủ tục về thu hồi GCN, đảm bảo theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ. Do đó, việc UBND thị xã Hương Thủy thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 2560/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy vì không có cơ sở đế xem xét, giải quyết.

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ ký đã công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 2560/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy "về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông, bà Huỳnh Văn Long - Lê Thị Hồng" là có cơ sở, đúng quy định pháp luật.

Vy Anh