Thoái vốn không đúng với Đề án tái cơ cấu

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, đại diện Đoàn Thanh tra, Phó Vụ trưởng Vụ 1, TTCP Vũ Quang Tiệp đã trình bày toàn văn kết luận thanh tra.

Theo đó, nội dung thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện CPH Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn, việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn bao gồm: Chủ trương CPH, thoái vốn Nhà nước; việc xác định giá trị doanh nghiệp để CPH; việc thẩm định, phê duyệt CPH để thoái vốn Nhà nước; việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án CPH, thoái vốn Nhà nước; đánh giá tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp sau CPH.

Kết luận thanh tra chỉ ra, trong việc CPH, thoái vốn Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn, Bộ GTVT, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Ban chỉ đạo CPH, Tổ giúp việc đã xảy ra khuyết điểm, tồn tại ở nhiều nội dung như: việc đề xuất, tham mưu quyết định tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ khi CPH Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để CPH, phê duyệt giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phần; việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, các khuyết điểm, tồn tại còn có trong việc giao đất cho Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, đầu tư mở rộng Cảng; vi phạm của Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn trích khấu hao nhanh tài sản cố định...

Theo Phó Vụ trưởng Vụ 1 - TTCP, việc CPH, thoái hết vốn Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn đã thực hiện không đúng với Đề án tái cơ cấu Vinalines giai đoạn 2012-2015 (đã được Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình, Bộ Chính trị đã thông qua), Thủ tướng đã phê duyệt tại Quyết định 276/QĐ-TTg ngày 4/2/2013, trong đó CPH Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ; việc Bộ GTVT cho phép Vinalines chuyển nhượng 75,01% cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm quy định của Nghị định 71 của Chính phủ và Thông tư số 220 của Bộ Tài chính.

Xử lý nghiêm vi phạm, đề xuất siết chặt cơ chế chính sách quản lý

Về kinh tế, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì, chỉ đạo, thực hiện thu hồi 75,01% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về sở hữu Nhà nước.

Bên cạnh đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện CPH, thoái vốn Nhà nước tại Cảng Quy Nhơn tại Kết luận thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo Vinalines theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm...

Đáng chú ý, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động thẩm định giá, hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm định giá; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thẩm định giá; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân hành nghề thẩm định giá; công khai những trường hợp vi phạm. Đặc biệt, kiên quyết thu hồi giấy phép hành nghề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi thông đồng, trục lợi, làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát, hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và cổ đông sáng lập, đảm bảo cụ thể, thống nhất, thuận lợi trong thực hiện và quản lý.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đến nay Bộ trưởng GTVT đã kí văn bản gửi Vinalines, các cục, vụ, đơn vị yêu cầu nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra theo Luật Thanh tra. Thời hạn chậm nhất đến 20/10 phải báo cáo kết quả, trong đó có việc xử lý, kiểm điểm cá nhân.

Về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT xem xét, hủy bỏ 2 Văn bản số: 16937/BGTVT-QLDN và số 6327/BGTVT-QLDN, Bộ GTVT cũng đã giao cho Thanh tra Bộ GTVT khẩn trương thực hiện nghiên cứu trình tự thủ tục pháp lý thế nào để thực hiện. Thứ trưởng Bộ GTVT cũng nhấn mạnh chủ thể chính thực hiện kết luận thanh tra là Vinalines, do đó, Vinalines phải bàn bạc với đối tác trong việc thu hồi 75,01% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về sở hữu Nhà nước.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh cũng đã và đang chấp hành, thực hiện các nội dung của kết luận thanh tra.

Kết luận tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam thông tin toàn văn nội dung văn bản mà Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến đồng ý với với các nội dung kết luận của TTCP.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình Định cùng các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận thanh tra để TTCP tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2018.

Oanh Hữu