Kết quả kiểm tra, xác minh

Việc chấp hành pháp luật về giấy phép và điều kiện hoạt động in: Hiện Xí nghiệp In Fahasa đang lưu giữ và thực hiện theo các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304132047-111, đăng ký lần đầu ngày 10/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/11/2017, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp. Giấy phép hoạt động in số 98/GP-STTTT ngày 01/9/2015 do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 679/GCN ngày 15/12/2017 do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” dành cho người đứng đầu cơ sở in ngày 03/8/2015 của Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp cho bà Tôn Nữ Vị Thủy - Giám đốc Xí nghiệp In Fahasa. Như vậy, Xí nghiệp In Fahasa đủ điều kiện hoạt động in theo quy định.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động in: Trong thời kỳ thanh tra, Xí nghiệp In Fahasa đã thực hiện in 2.417 xuất bản phẩm: Năm 2018 thực hiện in 1.394 xuất bản phẩm với tổng số bản in là 3.717.900 bản; 09 tháng đầu năm 2019 thực hiện in 1.023 xuất bản phẩm với tổng số bản in là 3.317.100 bản. Công ty lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in và cập nhật nội dung đầy đủ theo mẫu quy định.

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 45 sản phẩm in là xuất bản. Kết quả: Xí nghiệp In Fahasa thực hiện tốt quy định tại Điều 33 Luật Xuất bản về điều kiện nhận in xuất bản phẩm: 45/45 xuất bản phẩm nhận in có quyết định xuất bản (bản chính); 45/45 xuất bản phẩm nhận in lưu giữ đầy đủ hồ sơ bản thảo được ký duyệt theo quy định; 45/45 xuất bản phẩm có hợp đồng in giữa cơ sở in với nhà xuất bản, số lượng xuất bản phẩm in được thể hiện rõ trong hợp đồng và phù hợp với quyết định xuất bản. Xí nghiệp In Fahasa thực hiện in đúng số lượng ghi trong hợp đồng nhận in.

Về nội dung xuất bản phẩm, qua kiểm tra, đoàn thanh tra chưa phát hiện nội dung các xuất bản phẩm nhận in vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản.

Xí nghiệp In Fahasa có tồn tại là nhận in 05 xuất bản phẩm nhưng quyết định xuất bản của Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hồng Đức không ghi tên đối tác liên kết xuất bản theo mẫu quyết định xuất bản/tái bản xuất bản phẩm số 11 phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (sau đây gọi là Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).

Xí nghiệp In Fahasa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo 06 tháng và báo cáo năm theo quy định.

Kết luận của cơ quan thanh tra

Về ưu điểm, Xí nghiệp In Fahasa chấp hành nghiêm túc Quyết định số 762/QĐ-TTra ngày 15/10/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; cung cấp nhanh chóng, đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Xí nghiệp In Fahasa đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động in; thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in; thực hiện đúng các quy định về điều kiện nhận in; lưu giữ đầy đủ, khoa học hồ sơ nhận in; các sản phẩm in của Xí nghiệp có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp In Fahasa tạo ra lợi nhuận đảm bảo đời sống, cơ sở vật chất cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Cạnh đó, còn có tồn tại là nhận in 05 xuất bản phẩm nhưng quyết định xuất bản của Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hồng Đức không ghi tên đối tác liên kết xuất bản theo mẫu quyết định xuất bản/tái bản xuất bản phẩm số 11 phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Kết luận do Phó Chánh Thanh tra Đỗ Hữu Trí ký yêu cầu Xí nghiệp In Fahasa tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; thường xuyên cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động in và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc nhận in xuất bản phẩm, quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản phải ghi đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu quyết định xuất bản/tái bản xuất bản phẩm số 11 phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT - kết luận nhấn mạnh.

Xí nghiệp In Fahasa là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty Cổ phần Phát hành sách TP Hồ Chí Minh, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304132047-111, đăng ký lần đầu ngày 10/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/11/2017, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

Địa chỉ trụ sở chính và xưởng in của Xí nghiệp: 774 đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình.

Sản phẩm in chủ yếu của Xí nghiệp In Fahasa là xuất bản phẩm; một số tập vở học sinh, sổ ghi chép cung cấp cho hệ thống Nhà sách Fahasa.

Xí nghiệp In Fahasa có 09 máy in và 29 máy gia công sau in, diện tích xưởng sản xuất 2.000 m2.

Phạm Thanh