Công ty TNHH Long Khánh, địa chỉ tại tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, vốn điều lệ 5 tỷ đồng với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là áp đặt hệ thống điện (xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500KV); xây dựng công trình công ích; xây dựng nhà các loại; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp...

Theo Thanh tra tỉnh, việc chấp hành pháp luật về chế độ kế toán, Công ty đã tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán và lưu trữ theo quy định; lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo biểu mẫu quy định.

Hàng tháng, quý, năm cơ bản công ty kê khai và nộp các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định; người lao động được bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ lương trong hợp đồng lao động đã ký với Công ty. 

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh chỉ ra, đến thời điểm thanh tra Công ty chưa kê khai kịp thời doanh thu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định tại công trình: Khu đô thị KOSY Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Hạng mục Di chuyển đường dây 35KV đã nghiệm thu, hoàn thành giai đoạn theo quy định tại Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về “Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Cụ thể: Tổng giá trị hợp đồng là 2,4 tỷ đồng; biên bản nghiệm thu, giá trị nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành giai đoạn 1 ngày 10/12/2018 là  967,3 triệu đồng.

Nhưng, Công ty cũng chưa kê khai doanh thu với số tiền trên 879,3 triệu đồng và thuế GTGT là 88 triệu đồng.

Do công trình chưa quyết toán, nhưng đã hoàn thành giai đoạn nên Đoàn thanh tra yêu cầu kê khai doanh thu và thuế GTGT, khi quyết toán công trình đề nghị đơn vị xác định doanh thu, chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-TTR ngày 22/4/2019 về việc thu hồi tiền số tiền 88 triệu đồng. Và đề nghị Công ty kê khai doanh thu và thuế GTGT đúng theo quy định.

Bảo Anh