Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối về những hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật.

Ngoài ra, UBND huyện Phú Quốc phải tăng cường hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Trên cơ sở kết quả của 2 đoàn kiểm tra liên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cũng yêu cầu việc xử lý các hành vi vi phạm phải nghiêm minh, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để lập lại trật tự trên địa bàn huyện Phú Quốc. 

Đặc biệt, trong quý III/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải khẩn trương công khai toàn bộ các quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), đồng thời phải được cập nhật thường xuyên nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi quy hoạch mới.

Khu đất tại số 82 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông là suối thoát nước nhưng bị lấn chiếm và xây dựng không phép

Để bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đề nghị các cấp, các ngành phải giữ vững nguyên tắc mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. 

Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm về 5 lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm là: Lấn chiếm hành lang lộ giới; lấn chiếm đất rừng; bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; trật tự xây dựng; hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản. 

Đối với trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu phải xử lý nghiêm, từ xây dựng trái phép, không phép, sai phép.

Đáng chú ý là Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã đặt ra thời hiệu là tháng 7/2018, nếu tình hình vi phạm không được giải quyết dứt điểm mà còn để phát sinh các vụ việc mới thì đoàn kiểm tra liên ngành phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay cả vi phạm nếu phát sinh trong ngày nghỉ thì đoàn kiểm tra liên ngành cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý. 

Ngọc Giang