Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm; làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm tại 2 công trình do Phòng Kinh tế hạ tầng làm chủ đầu tư.

Tủa Chùa là huyện vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, có diện tích 68.414,88ha. Huyện có 13 cơ quan chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp và 12 xã, thị trấn. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiều năm qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và lãnh đạo UBND huyện. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều tồn tại.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, UBND huyện Tủa Chùa chưa thực hiện hình thức công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện theo qui định. Các phòng, ban trực thuộc chưa thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo qui định hoặc công khai số liệu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ còn tồn tại trong tuyển dụng công chức. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập còn chưa xác định rõ đối tượng thuộc cấp ủy quản lý, đối tượng thuộc cấp trên quản lý, đối tượng thuộc cơ quan  quản lý…

Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán giai đoạn từ 2016 đến 2018 đạt 100% số phải thu hồi về kinh tế. Tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Đồng thời đã xử lý trách nhiệm đối với 4 tập thể, 17 cá nhân liên quan.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế: Việc ghi chép vào sổ tiếp công dân chưa đầy đủ, việc phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn còn chậm; việc xử lý đơn tiếp nhận chưa được tập trung vào một đầu mối; đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền không thực hiện đề xuất thụ lý; một số đơn thư còn nhầm lẫn về thẩm quyền và nội dung…

Trong quản lý Nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, UBND huyện còn chưa ban hành văn bản qui định chế độ báo cáo định kỳ để các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo. Một số đơn vị được giao xem xét giải quyết vụ việc không thiết lập đầy đủ hồ sơ theo trình tự quy định. Một số đơn vị chưa mở sổ tiếp nhận và xử lý đơn thư theo qui định...

Hai năm 2017-2018, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện 12 cuộc thanh tra. Các sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra đã được kết luận và xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách gần 450 triệu đồng, xử lý trách nhiệm 46 cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm. 

Thanh tra tỉnh chỉ ra, một số cuộc thanh tra chưa thực hiện đôn đốc theo dõi các cá nhân, tổ chức kiểm điểm theo kiến nghị; một số cuộc thanh tra kết luận có sai phạm nhưng chưa chỉ rõ cá nhân có liên quan đến sai phạm. Việc xử lý trách nhiệm cán bộ có sai phạm còn hạn chế.

Trong quản lý đầu tư xây dựng, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 55 công trình xây dựng trên địa bàn huyện do 3 đơn vị là chủ đầu tư gồm Ban Quản lý Dự án huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng mức đầu tư 140,4 tỷ đồng. 

Thanh tra tỉnh phát hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán của một số công trình chưa được chính xác, có sai sót về khối lượng dẫn đến thanh toán sai qui định: Dự án khắc phục hậu quả thiên tai ở các tuyến đường Sáng Tớ - Páo; tỉnh Làng, Páo Tỉnh Làng - Phàng Mú Phình; Lao Xá Phình - Lầu Câu Phình, Cáng Phình - Chèo Chử Phình, Tủa Thàng - Phi Giàng 2 và sự án sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đướng thị trấn -Sìn Chải, tuyến đường Huổi Só - Huổi Lóong…

Các sai phạm nói trên, theo Thanh tra tỉnh, thuộc về ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa. Các cán bộ tham mưu cấp dưới gồm ông Vũ Đức Biểu, Trưởng phòng Nội vụ và ông Hoàng Duy Tiễn - Chánh Thanh tra huyện; ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ban Tiếp công dân; ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình huyện; ông Tô Văn Tuân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và các công chức viên chức được phân công nhiệm vụ.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm; làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm tại 2 công trình do Phòng Kinh tế hạ tầng làm chủ đầu tư.

Đồng thời, thu hồi số tiền sai phạm trên 453 triệu đồng; giảm trừ qua nghiệm thu, quyết toán số tiền trên 200 triệu đồng.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; ban hành văn bản qui định chế độ thông tin, báo cáo; chỉ đạo khắc phục các tồn tại, khuyết điểm trong tổ chức triển khai tc hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được chỉ ra qua kết luận thanh tra.

T. Giang