Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung tố cáo của công dân thôn 3, xã Đông Mỹ không đồng ý với Thông báo số 736/TB-UBND của UBND huyện Thanh Trì về việc thông báo giải quyết đơn tố cáo đối với ông Huy.

Công dân tố cáo ông Phạm Hữu Huy, cán bộ địa chính xã Đông Mỹ có hành vi gây khó khăn cho bà Nguyễn Thị Hiền ở thôn 3, xã Đông Mỹ trong việc kê khai nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với một phần thửa đất số 383, tờ bản đồ số 2, bản đồ địa chính đo vẽ năm 1987.

Ngày 7/8/2015, UBND xã họp về nội dung đơn của bà Hiền đề nghị nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng ông Huy tư vấn cho hội nghị kết luận “giao bộ phận địa chính tổ chức xuống thực địa kiểm tra hiện trạng theo nội dung Thông báo số 117/TB-UBND của huyện Thanh Trì” và tự ý ghi vào biên bản nội dung: “Năm 2005, gia đình bà Hiền đã họp gia đình chia đất cho anh em trong gia đình, phần diện tích của bố mẹ để lại” là không đúng mục đích hội nghị.

Công dân tố cáo, ông Nguyễn Thanh Đức và bà Nguyễn Thị Hiền có tranh chấp đất đai từ năm 2006 đối với một phần diện tích đất thuộc thửa đất ở số 383, tờ bản đồ số 2, bản đồ đo vẽ năm 1987 nhưng việc tranh chấp đã chấm dứt năm 2006. Tuy nhiên, ngày 17/1/2015, ông Huy tự dẫn ông Đức và một số cán bộ thôn đến yêu cầu chị em bà Hiền tham gia xác định mốc giới sử dụng đất của 2 gia đình, là nguyên nhân để ông Đức tiếp tục tranh chấp đất đai với bà Hiền.

Qua xác minh, Chủ tịch UBND thành phố kết luận, nội dung tố cáo của công dân là sai. Tuy nhiên, ông Huy với vai trò thư ký cuộc họp do UBND xã Đông Mỹ tổ chức nhưng không ghi đầy đủ diễn biến cuộc họp mà chỉ ghi tóm tắt các nội dung và kết luận của chủ tọa cuộc họp, trong đó có nội dung liên quan đến việc xác định diện tích và hiện trạng sử dụng đất của bà Hiền là căn cứ cung cấp thông tin cho Chi cục Thuế huyện Thanh Trì là có thiếu sót.

Nội dung tố cáo khác, ngày 19/8/2015, UBND xã Đông Mỹ có giấy mời do ông Huy soạn thảo, mời bà Hiền và một số người tham gia buổi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Hiền. Tuy nhiên, giấy mời này không ghi địa điểm rõ ràng, mời những người không liên quan tham gia kiểm tra hiện trạng dẫn đến không làm việc được. UBND xã Đông Mỹ lấy lý do này để không đo đạc diện tích đất của bà Hiền, gây khó khăn trong việc nộp thuế sử dụng đất cho bà. Qua xác minh, Chủ tịch UBND thành phố xác định, giấy mời không ghi rõ ràng địa điểm là tố cáo đúng.

Kết luận số 14/KL-UBND của UBND thành phố xác định, UBND xã Đông Mỹ còn xác định sai diện tích tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho bà Hiền. Hiện nay, UBND huyện Thanh Trì có chỉ đạo xác định làm rõ diện tích đất của bà Hiền và các chủ sử dụng đất có liên quan để làm cơ sở tính thuế sử dụng đất.

Sai phạm khác bị phát hiện là, trong quá trình giải quyết, ông Huy yêu cầu gia đình bà Hiền thống nhất cử đại diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do chủ sử dụng đất là cụ Nguyễn Lộc đã chết, là thủ tục hành chính không có trong quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Việc làm trên là không đúng nguyên tắc, cần rút kinh nghiệm.

UBND thành phố giao UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo UBND xã Đông Mỹ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Hữu Huy, cán bộ địa chính xã trong quá trình tiếp dân, thực hiện nhiệm vụ còn có sai phạm. Khẩn trương thực hiện Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 24/1/2017 của UBND huyện Thanh Trì về việc đo đạc, xác định diện tích đất của bà Hiền và các chủ sử dụng đất liên quan làm căn cứ xác định diện tích đất nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho bà Hiền.

Bà Nguyễn Thị Kim Thư, Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ cho biết, UBND xã đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND huyện đề nghị nghiêm túc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu cán bộ tư pháp tham mưu tổ chức hội nghị kiểm điểm với ông Phạm Hữu Huy, cán bộ địa chính xã do để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận. 

Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ cho biết, việc đo đạc, xác định diện tích đất để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho công dân vẫn đang rất mắc, do vậy UBND xã có văn bản nhờ phòng, ban của UBND huyện hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Hoàng Long