Tại buổi đối thoại, bà Lưu Thị Thêu và bà Bùi Thị Thắm không đưa ra được tình tiết, chứng cứ mới so với thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại (lần 2) tại Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 10/6/2015, nhưng có phát sinh kiến nghị mới ngoài nội dung giải quyết khiếu nại (lần 2), cụ thể: Đề nghị Nhà nước xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp khai hoang; đề nghị về việc bổ sung theo Quyết định số 1919/2008/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 460/2008/QĐ-UBND ngày 15/2/2008 của UBND tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008” nhưng chưa được áp dụng phần chênh lệch cho các hộ dân.

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của công dân tại buổi đối thoại, ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2860/UBND-TD3 “về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của bà Lưu Thị Thêu, bà Bùi Thị Thắm, đại diện 13 hộ dân phường Thanh Sơn, TP Uông Bí”. 

Ngày 8/3/2018, UBND TP Uông Bí có Báo cáo số 96/BC-UBND “về kết quả giải quyết nội dung sau đối thoại của các hộ dân có đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án khu vực cầu sến, phường Yên Thanh, TP Uông Bí”. Kết quả, UBND TP Uông Bí đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (bổ sung) đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án khu vực cầu sến, phường Yên Thanh, TP Uông Bí tại các quyết định: Số 7824/QĐ-UBND ngày 15/12/2016, số 7826/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 cho 13 hộ dân với tổng số tiền là 106.547.592 đồng cho các hộ ông, bà: Lê Thị Tươi, Đỗ Thị Hòe (Phúc), Nguyễn Thị Vy, Nguyễn Thị Nhung, Lại Văn Ngọ, Lê Thị Thu, Đào Thị Phẩm, Nguyễn Thị Liên, Vũ Thị Mai, Mạc Thị Hồng, Bùi Văn Quý, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Tươi. 

Như vậy, các nội dung khiếu nại của các hộ dân và các nội dung kiến nghị phát sinh đã được UBND tỉnh, UBND TP Uông Bí xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích họp pháp của công dân.

Thực hiện hướng dẫn tại Văn bản số 2695/TTCP-VP ngày 19/10/2012 của Thanh tra Chính phủ, ngày 16/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã ký thông báo về việc chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Lưu Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại tổ 1, khu 7, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, nêu rõ: UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo: Kể từ ngày ký thông báo này các cơ quan hành chính Nhà nước chấm dứt thụ lý, xem xét, giải quyết đối với vụ việc khiếu nại của bà Lưu Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Hoa đại diện cho 13 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp nằm xen kẽ, bị ngập úng do bị ảnh hưởng bởi các dự án tại khu vực cầu sến, phường Yên Thanh, TP Uông Bí bị thu hồi năm 2008 khiếu nại về việc đề nghị được xác định thửa đất có nhà ở gần nhất đối với khu vực đất nông nghiệp bị thu hồi là thửa đất ở bám đường 18A có giá 5.000.000 đồng/m2 để tính tiền hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư cho các hộ dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Uông Bí tổ chức gửi thông báo này tới 13 hộ dân có đất nông nghiệp bị ngập úng do thực hiện các dự án tại khu vực cầu sến, phường Yên Thanh bị thu hồi, giải phóng mặt bằng theo trình tự và quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành pháp luật.

Đào Giang