Kết quả thanh tra cho thấy, tại thời điểm kiểm tra công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước, còn 1 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (hiện đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Đối với việc tuyển dụng công chức, viên chức, qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển thuộc trường hợp có kinh nghiệm công tác, về cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học trở lên, có thời hạn 60 tháng trở lên làm công việc theo yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học ngành, lĩnh vực cần tuyển.

Tuy nhiên, vẫn có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học mà chỉ có bằng trung cấp) và 2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Hiện, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp, còn 1 trường hợp đã nghỉ việc.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu về cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ; Các bước trong trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được thực hiện trên thực tế.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn theo quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên…

Trong đó, có 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra TP; 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tại thời điểm thanh tra, một số cơ quan, đơn vị còn thiếu hồ sơ công chức, chưa lưu đầy đủ thành phần tài liệu trong hồ sơ; chưa thực hiện mở sổ đăng ký quản lý hồ sơ, sổ giao nhận hồ sơ và sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra những tồn tại trên.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính. Điều chuyển số viên chức đang làm công việc của công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập có việc làm còn thiếu, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lí từ tháng 6/2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

Đồng thời, có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và có thời hạn nhất định để yêu cầu hoàn thiện, quá thời hạn nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Phương Anh