Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường ĐHNT.

Theo Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2005-2015, ĐHNT có nhiều sai phạm. Trong đó, có những sai phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính, kế toán như để ngoài sổ kế toán hơn 3 tỷ đồng thu từ liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ vi phạm quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự độc đoán của Hiệu trưởng ĐHNT.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn này, quá trình giải quyết phản ánh, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền không kịp thời, có nội dung không khách quan; kết quả thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra sai phạm nhưng việc xử lý trách nhiệm không đúng quy định, thiếu khách quan, không công bằng là nguyên nhân chính dẫn đến tố cáo kéo dài.

Có biểu hiện bao che sai phạm

Từ năm 2012 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần nhận được đơn tố cáo, phản ánh nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có bất kỳ quyết định thụ lý giải quyết tố cáo nào.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo không thụ lý, giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là không thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 5, Luật Tố cáo 2011”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Năm 2013, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra các nội dung có liên quan đến nội dung tố cáo và ban hành Kết luận số 548/KL-TTr. Song có nội dung chưa được xem xét, có nội dung xem xét không đầy đủ, có nội dung đã xem xét nhưng kết luận chưa đúng bản chất sự việc.

Đến khi xử lý trách nhiệm, kỷ luật sau khi có Kết luận số 548 đối với người có vi phạm thì lại không đúng quy định. Kết quả xử lý cũng không khách quan, có biểu hiện bao che người có sai phạm.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo né tránh trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, xử lý. Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo ĐHNT thực hiện chưa đúng nhiệm vụ, đánh giá thiếu nhất quán, tham mưu không đúng quy định pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHNT.

Thêm vào đó, kết quả kiểm điểm người chịu trách nhiệm về các sai phạm là ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng Trường ĐHNT giai đoạn 2005-2015 và bà Đào Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng chưa nhận khuyết điểm, trách nhiệm. Kết quả xem xét không có ai phải chịu hình thức kỷ luật.

Xử lý kỷ luật hình thức

Thời gian này, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội có Kết luận số 109 nêu rõ các sai phạm tại ĐHNT.

Tương tự việc xử lý sau thanh tra, việc xử lý sau kiểm tra cũng thiếu khách quan, không công bằng, chưa đúng quy định về xử lý kỷ luật đảng viên.

Theo Thanh tra Chính phủ, so sánh các vi phạm cụ thể, trách nhiệm của từng cá nhân nêu trong Kết luận 109-KL/UBKTTU với Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên thì kết quả xử lý tại Trường ĐHNT “về hình thức kỷ luật không tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm”.

Qua thanh tra, rà soát giải quyết tố cáo, bên cạnh chỉ rõ trách nhiệm của lãnh đạo ĐHNT, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ này phải chịu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát, không sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm về về tài chính, về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt về công tác quy hoạch, quản lý cán bộ.

Không tiến hành thụ lý, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo 2011; thiếu trách nhiệm trong việc xem xét, xử lý sau thanh tra, đã không tiến hành theo đúng quy định, kết quả xử lý thiếu khách quan, không triệt để.

“Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong phối hợp với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý sau kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại ĐHNT; kiểm điểm trách nhiệm trong việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật tại ĐHNT để tố cáo kéo dài.

Kiến nghị nữa của Thanh tra Chính phủ là Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với lãnh đạo ĐHNT có vi phạm được nêu trong các kết luận kiểm tra, thanh tra trước đây nhưng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan và kết luận của Thanh tra Chính phủ để đảm bảo công bằng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Hương Giang