Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2018, BQL KTM Chu Lai có Công văn số 1113/KTM- KHTH gửi Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam về việc nộp tiền bán cát tận thu từ dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ với tổng khối lượng bàn giao: 499.609,78 mgiá trị tương ứng 11,5 tỷ đồng.

Như vậy, so với kết quả đấu giá ban đầu, sau 2 lần xác định lại khối lượng, khối lượng cát mất đi là 357.705,22m3 tương ứng với số tiền bị thất thoát 8,3 tỷ đồng. Tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc mua bán cát, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh kết quả đấu giá, xác định số công nợ... đều do ông Trần Đình Quang - Phó trưởng BQL KTM Chu Lai ký.

Chưa thực hiện nộp thuế tà nguyên và phí bảo về môi trường

Đến thời điểm hiện nay, BQL KTM Chu Lai vẫn chưa thực hiện nộp thuế tài nguyên (TN) và phí bảo vệ môi trường (BVMT). Tổng giá trị thuế, phí theo khối lượng cát tận thu bán đấu giá và trong Hợp đồng bán cát là 7,7 tỷ đồng

Tiền thuế TN và phí BVMT xác định đối với khối lượng cát 499.609,78m3 do BQL KTM Chu Lai xác nhận với Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam tại Công văn số 1113/KTM-K1 ngày 12/11/2018 là 4,4 tỷ đồng.

Mặt khác, BQL KTM Chu Lai tổ chức bán đấu giá cát thừa tận thu từ Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ theo hình thức bán đấu giá: Bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản. Việc này có dấu hiệu nhằm mục đích “ưu ái” để cho nhà thầu trực tiếp thi công dự án là Tập đoàn Thaigroup trúng đấu giá mua cát, đồng thời cũng nhằm mục đích loại trừ, hạn chế các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác muốn tham gia đấu giá để mua khối lượng cát này.

Kết quả cuối cùng là Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (Công ty thuộc Tập đoàn Thaigroup) là đơn vị vừa khai thác, vận chuyển, vừa trúng đấu giá mua khối lượng cát thừa. Qua đó, đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả, cạnh tranh trong đấu giá, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, BQL KTM Chu Lai bán đấu giá cát thừa tận thu theo hình thức bán đấu giá trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản. Tuy nhiên, ngay sau khi Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (Công ty thuộc Tập đoàn Thaigroup) trúng đấu giá, BQL KTM Chu Lai lại tổ chức kiểm đếm khối lượng cát bàn giao.

Vì vậy, việc kiểm đếm khối lượng thực tế là không được xem xét, không chấp nhận do trái với Quy chế đấu giá đã được ban hành. Do đó, sau khi trúng đấu giá thì đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán số tiền đấu giá là 19,7 tỷ đồng.

Từ những cơ sở nêu trên, Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp đủ số tiền đã trúng đấu giá mua cát theo đúng khối lượng xác định là 857.315 m3, số tiền19,7 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý trên 31 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo BQL KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam và các cơ quan tham mưu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm trong công tác lựa chọn quy mô đầu tư, kết cấu kỹ thuật, công tác thi công, nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành.

Riêng các nội dung liên quan đến công tác quản lý khối lượng, xác nhận khối lượng cát tận thu; xác định chủng loại cát tận thu, thực hiện đấu giá khối lượng cát tận thu, đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc này đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam để xem xét xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang - Phó Trưởng BQL KTM Chu Lai và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Đối với BQL KTM Chu Lai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc tham mưu, giúp BQL KTM Chu Lai thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 12,9 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ giá trị nghiệm thu, quyết toán xây lắp hoàn thành tổng số tiền 18,2 tỷ đồng.

Đồng thời, kiến nghị Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam có trách nhiệm nộp số tiền 5,6 tỷ đồng cho BQL KTM Chu Lai tiền mua cát còn lại theo hình thức đấu giá (trong tổng giá trị BQL KTM Chu Lai xác nhận công nợ với Công ty tương ứng 499.609,78mcát) nhưng Công ty mới chỉ mới thanh toán 5,8 tỷ đồng…

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo BQL KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam rà soát và dừng ngay việc tổ chức thực hiện thay đổi kết cấu nền đường có tình trạng tương tự như Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ;

Giao BQL KTM Chu Lai chủ trì phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định lại nguyên liệu đất đồi đã sử dụng để đắp đất K98 và K95 nền đường tại Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ trước khi tiếp tục thi công các hạng mục còn lại và quyết toán Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ tỉnh Nam.

Bảo Anh