7 cán bộ UBND Phường Vạn An bị kiểm điểm lần này là ông, bà: Trần Minh Tú (Chủ tịch UBND phường); Tống Quang Thanh và Đặng Thanh Ngân (Phó Chủ tịch UBND phường) cùng các cán bộ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính Xây dựng Tài chính kế toán.

Tất cả 7 cán bộ trên đều nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc mà không có bất cứ hình thức kỷ luật nào được đưa ra.

Riêng ông Trần Minh Tú, ngoài kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước theo Kết luận thanh tra số 02/2018 của Thanh tra TP Bắc Ninh còn phải kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra để tồn đọng trong thời gian dài theo Kết luận thanh tra số 14/2017 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, như Báo Thanh tra đã phản ánh, là chủ đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thượng Đồng, hàng loạt lãnh đạo UBND phường Vạn An qua các thời kỳ đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Mặc dù nguồn vốn đầu tư dự án (DA) liên tục đội vốn, nhưng chủ đầu tư lại chưa làm tròn trách nhiệm quản lý để xảy ra hàng loạt sai phạm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư tới khi thực hiện DA. Đến nay, đã 11 năm trôi qua, công trình vẫn… dở dang.

Đáng nói, trong quá trình thực hiện DA, UBND phường Vạn An và thôn Thượng Đồng đã ghép lô, mượn tên, lập danh sách chủ 156 lô đất; tổ chức đấu giá 46 lô đất (trong số 156 lô đất ghép tên) không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Không chỉ vậy, trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của DA, UBND phường Vạn An đã tự định giá tiền cơ sở hạ tầng hơn 100 triệu đồng cho 1 lô đất khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thực tế, UBND phường đã thu các khoản hơn 8,3 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp ngân sách phường hơn 7 tỷ đồng, còn để tồn quỹ tại phường hơn 1,3 tỷ đồng. Trong 1,3 tỷ đồng, phường đã dành tới gần 1,2 tỷ đồng để chi cho các hoạt động khác. Số tiền này, UBND TP đã yêu cầu hoàn trả quỹ phường từ năm 2017 nhưng đến nay, UBND phường Vạn An chưa hoàn ứng được.

Kết luận thanh tra cũng khẳng định: Trong các khoản chi trên, UBND phường Vạn An đã sử dụng không đúng nguồn gần 2,2 tỷ đồng.

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như vậy, Thanh tra TP yêu cầu, Đảng ủy phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2010; 2010-2015; 2015-2020 và UBND phường Vạn An các nhiệm kỳ 2005-2011; 2011-2016; 2016-2021 kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể và cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường đã để xảy ra những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện DA...

Điều ngạc nhiên là, trong biên bản kiểm điểm của UBND phường Vạn An không 1 cán bộ nào phải nhận hình thức kỷ luật mà chỉ nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc là xong!?

Với cách xử lý kỷ luật nhẹ tay như vậy, liệu các quy định của pháp luật có được thực hiện nghiêm minh? Câu hỏi này xin được chuyển tới UBND TP Bắc Ninh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Hà