Tháng 6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định thụ lý giải quyết, giao nhiệm vụ xác minh nội dung công dân TC ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng vi phạm Luật TC, không xem xét giải quyết đơn TC (tiếp) của công dân liên quan đến nội dung TC công chức tư pháp hộ tịch xã Quỳnh Sơn sai phạm trong việc thực hiện thủ tục nhận cha, con và đăng ký khai sinh.

Sau khi tiến hành xác minh, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo về kết quả xác minh nội dung TC làm căn cứ để UBND tỉnh xem xét, kết luận.

Tháng 3/2015, bà Luyện Thị Điều, trú tại thôn Quỳnh, xã Quỳnh Sơn có đơn gửi Chủ tịch UBND xã TC công chức tư pháp hộ tịch xã có sai phạm trong việc thực hiện thủ tục nhận cha, con và đăng ký khai sinh cho cháu Hoàng Đình Gia Bảo là con riêng của chồng bà là ông Hoàng Đình Định.

Sau khi xác minh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn có Kết luận số 26 kết luận nội dung TC với nội dung “việc nhận con của ông Hoàng Đình Định và việc đăng ký khai sinh cho cháu Hoành Đình Gia Bảo được đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của xã, bà Điều đã gửi 2 đơn TC tiếp lên UBND huyện và được Ban TCD huyện tiếp nhận. Tuy nhiên, Ban TCD đã không kịp thời tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng để trực tiếp xem xét, xử lý việc TC tiếp của công dân.

Do vậy, UBND tỉnh kết luận UBND huyện Yên Dũng chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật TC năm 2011.

Qua xem xét quá trình giải quyết vụ việc thấy, sau khi công dân tiếp tục phản ánh nội dung TC tiếp tại phiên tiếp dân ngày 20/8/2015, Chủ tịch UBND huyện đã giao cho Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với Ban TCD và Phòng Tư pháp huyện kiểm tra, xem xét và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành thông báo không thụ lý TC tiếp của công dân. Tuy nhiên, việc theo dõi, quản lý gửi nhận văn bản giải quyết vụ việc cho công dân chưa chặt chẽ, sát sao, do vậy đến nay công dân cho rằng không nhận được thông báo và Chủ tịch UBND huyện không xem xét, giải quyết vụ việc.

UBND tỉnh kết luận, nội dung công dân TC ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng vi phạm Luật TC, không xem xét giải quyết đơn TC tiếp của công dân theo quy định là đúng một phần.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng kiểm tra, rà soát lại quá trình giải quyết vụ việc, đồng thời làm việc với công dân để làm rõ nội dung công dân chưa nhất trí, trên cơ sở đó xem xét và trả lời công dân. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực TCD, giải quyết khiếu nại, TC trên địa bàn huyện, đồng thời yêu cầu cán bộ Ban TCD huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất xem xét xử lý đơn TC tiếp của công dân.

Hoàng Long