Cty May Hà Phong có trụ sở tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là sản xuất, gia công hàng may mặc trong nước và xuất khẩu.

Cty may Hà Phong đăng ký kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Bắc Giang, hình thức kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, Cty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với mức thuế suất ưu đãi 15% trong 12 năm. Cty hiện đang trong thời gian được giảm thuế 50% của thuế suất 15% đối với dự án đầu tư ban đầu và miễn thuế đối với phần đầu tư mở rộng.

Căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX,KD) của doanh nghiệp năm 2015 và năm 2017 cũng như qua xem xét sổ sách, chứng từ kế toán và kết quả làm việc với Cty, số liệu về kết quả kinh doanh được Đoàn thanh tra xác định có sự chênh lệch khi đối chiếu số liệu thanh tra với số quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN của năm 2015 và năm 2017.

Qua xem xét thấy việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế TNDN năm 2015, 2017 còn một số thiếu sót, sai phạm trong kê khai, quyết toán thuế cụ thể như: Năm 2015, tăng thu nhập từ hoạt động SX,KD và thu nhập chịu thuế với số tiền 111,8 triệu đồng do giảm giá vốn hàng bán 46,8 triệu đồng, do đã hạch toán vào chi phí sản xuất chung khoản 46,8 triệu đồng chi lương tháng 1/2015 nhưng thực tế không chi; trừ một số khoản chi ủng hộ địa phương đã hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế với số tiền 65 triệu đồng, dẫn đến làm tăng thuế TNDN phải nộp là 3,9 triệu đồng và tăng lợi nhuận sau thuế là 107,8 triệu đồng.

Năm 2017, Cty tính tăng thu nhập từ SX,KD và thu nhập chịu thuế với số tiền là 489,9 triệu đồng do giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN) đối với một số khoản tiền mua công cụ dụng cụ, tài sản cố định nhưng đã phân bổ 1 lần trái quy định, dẫn đến làm tăng thuế TNDN phải nộp là 28,3 triệu đồng và tăng lợi nhuận sau thuế là 461,6 triệu đồng. 

Đoàn đã xác định được những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm, thiếu sót là do kế toán, thủ quỹ thuộc bộ phận tiền lương chưa làm hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, đối chiếu số liệu định kỳ dẫn đến không phát hiện ra sai sót đối với khoản tiền lương chưa chi; bộ phận kế toán còn sơ suất trong việc kiểm soát chứng từ để loại bỏ chi phí không hợp lý trước khi xác định thu nhập chịu thuế, còn tính phân bổ sai về chi phí QLDN. 

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, sai phạm trên trước hết thuộc về Tổng Giám đốc Cty May Hà Phong; trách nhiệm trực tiếp thuộc về Kế toán trưởng và cá nhân có liên quan thuộc Phòng Kế toán.

Căn cứ kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Cty May Hà Phong; đối chiếu với quy định của pháp luật về Thanh tra, pháp luật thuế, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang ra quyết định thu hồi tổng số tiền 32,2 triệu đồng của Cty May Hà Phong do vi phạm chính sách pháp luật thuế TNDN; yêu cầu Tổng Giám đốc Cty May Hà Phong có trách nhiệm nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước trước ngày 15/12/2018.

Đồng thời, yêu cầu Cty May Hà Phong cần chấn chỉnh, khắc phục ngay những khuyết điểm còn tồn tại đã được phát hiện trong quá trình thanh tra; yêu cầu Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Cty nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quá trình chấp hành các quy định của pháp luật thuế; hạch toán, kê khai điều chỉnh sổ sách kế toán theo nội dung kết luận thanh tra để đảm bảo tính chính xác, phù hợp quy định của pháp luật liên quan; đề nghị Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang ra quyết định xử phạt, xử lý hành chính vi phạm về thuế đối với Cty May Hà Phong.

Thanh Lương