Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ sai phạm tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lạng Giang được thanh tra là 100%. Tổng số giá trị sai phạm được phát hiện là 3.223.989.000 đồng gồm cả sai phạm trong thu chi ngân sách. Nhiều nhà thầu "quen thuộc" được chỉ định thầu tại nhiều công trình, được phát lộ các sai phạm cũng ... "quen thuộc".

Chủ yếu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Qua thanh tra cho thấy, kinh phí chi cho đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lạng Giang không ngừng tăng theo các năm. Đơn cử, năm 2018 tăng hơn 2,2 lần so với năm 2017. Tồn tại được chỉ ra là, nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lạng Giang chủ yếu có được từ đấu giá quyền sử dụng đất. Việc huy động các nguồn vốn khác là hạn chế. 

Mặc dù nợ đọng vốn đầu tư tại huyện Lạng Giang không lớn nhưng vẫn xảy ra tại một số thời điểm và một số xã, thị trấn như xã Thái Đào, xã Nghĩa Hoà...

Giai đoạn năm 2015 đến năm 2018, cơ quan chuyên môn huyện đã tiến hành thẩm định được 400 công trình, dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 564,85 tỷ đồng, qua đó giảm hơn 20 tỷ đồng giá trị trình thẩm định.

Đáng chú ý, về lựa chọn nhà thầu, hầu hết các gói thầu tại các công trình, dự án được kiểm tra đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn năm 2015 đến năm 2018, tại huyện Lạng Giang đã triển khai 320 dự án đầu tư với 1.154 gói thầu, cụ thể: năm 2015 có 319 gói; năm 2016 có 263 gói; năm 2017 có 297 gói; năm 2018 có 275 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 556 tỷ đồng.

Thất thoát tiền tỷ

Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra đối với 40 công trình, dự án do UBND huyện quyết định đầu tư, được giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, phòng Kinh tế và hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện làm chủ đầu tư với giá trị hơn 139 tỷ đồng.

Qua thanh tra, tất cả 40 công trình nêu trên đều có vi phạm gây thất thoát ngân sách Nhà nước. UBND huyện Lạng Giang để xảy ra sai phạm về kinh tế với số tiền là 1.145.992.000 đồng, trong đó nghiệm thu sai khối lượng là 596.112.000 đồng, áp dụng sai đơn giá, định mức là 510.098.000 đồng, sai khác 16.233.000 đồng.

Trước sai phạm tại 40 công trình xây dựng nêu trên, cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.133.122.000 đồng, giảm trừ khi quyết toán là 12.870.000 đồng.

Đối với các xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra tại 8 xã trên địa bàn, trực tiếp thanh tra 38 công trình. 

Kết quả qua thanh tra, 38 công trình với giá trị 53.761.841.000 đồng có sai phạm về kinh tế với số tiền 639.786.000 đồng, trong đó sai do áp định mức, đơn giá là 393.408.000 đồng, nghiệm thu sai khối lượng là 245.778.000 đồng. Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước tại 28 công trình với số tiền 469.390.000 đồng, giảm trừ khi quyết toán tại 11 công trình với số tiền 170.396.000 đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thu, chi ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND huyện Lạng Giang, giai đoạn năm 2015 – 2018, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm thu hồi, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư thu hồi và giảm trừ khi quyết toán công trình số tiền 3.223.989.000 đồng sai phạm gồm 1.438.211.000 đồng sai trong quản lý thu, chi ngân sách, 1.785.778.000 đồng sai trong quản lý đầu tư xây dựng.

Có thể thấy, tình trạng sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lạng Giang xảy ra có tính hệ thống, tràn lan, nghiêm trọng, kéo dài qua nhiều năm cần sớm được xử lý dứt điểm.

Hoàng Long