2 D.A được Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tiến hành thanh tra gồm: D.A đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí - D.A 3,2ha (gọi tắt là D.A 3,2ha) và D.A đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí - D.A 1,3ha (gọi tắt là D.A 1,3ha).

D.A 3,2ha được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2012, với tổng mức đầu tư 37,061 tỷ đồng. Cơ cấu sử dụng đất: Đất ở 14.506m2; đất hành lang kỹ thuật 1.265m2; đất công trình công cộng 534m2; đất cây xanh 2.220m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 15.483m2.

Tại thời điểm thanh tra, D.A đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh giao đất; đang thực hiện đầu tư đạt khoảng 85%; D.A đã được cấp 137 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có thời hạn đến 30/6/2018.

D.A 1,3ha được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2014, với tổng mức đầu tư 13,9 tỷ đồng. Cơ cấu sử dụng đất: Đất ở 5.423,5m2; đất công trình công cộng 549,2m2; đất cây xanh 447m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 7.078,5m2.

Tại thời điểm thanh tra, D.A đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh giao đất; đang thực hiện đầu tư đạt khoảng 30% trên tổng các hạng mục được phê duyệt; đã được giao đất tại thực địa, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để kinh doanh.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm và kéo dài. CĐT không triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư được phê duyệt của 2 D.A với số tiền hơn 170 triệu đồng.

Đồng thời, sau khi được giao đất, CĐT đã chậm triển khai thực hiện đầu tư. Cụ thể, D.A 3,2ha được nhận bàn giao đất tháng 9/2015 nhưng đến tháng 12/2016 mới ký hợp đồng xây lắp với nhà thầu phụ; D.A 1,3ha cũng được giao đất trong tháng 9/2015 nhưng đến tháng 7/2017 mới ký hợp đồng xây lắp.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra cũng cho thấy, D.A 3,2ha đã thi công chậm tiến độ theo văn bản của UBND tỉnh đến thời điểm thanh tra là 3 tháng, phải thực hiện điều chỉnh về bất cập trong thiết kế.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng xác định các hạng mục xây lắp phải loại khỏi chi phí theo dự toán đã được duyệttại D.A 1,3ha là gần 101 triệu đồng và tại D.A 3,2ha là gần 216 triệu đồng và hoàn thiện các phần công việc của các hạng mục đường bê tông đang thi công dở dang.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, UBND TP Uông Bí có trách nhiệm trong việc CĐT đã được giao đất nhưng chậm triển khai thực hiện đầu tư và trách nhiệm trong việc để D.A 3,2ha chậm tiến độ.

CĐT có trách nhiệm, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để hồ sơ còn bị thiếu, bỏ qua khâu lựa chọn nhà thầu thi công; khi được giao đất chậm triển khai thực hiện đầu tư; công tác lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ dự toán còn hạn chế dẫn đến bất cập phải bổ sung, điều chỉnh trong quá trình đầu tư; lựa chọn nhà thầu phụ thi công xây lắp còn yếu kém dẫn đến thi công không đạt tiến độ phải gia hạn thời hạn thực hiện D.A và phải thay nhà thầu...

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 467 triệu đồng; yêu cầu UBND TP Uông Bí chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan đến tồn tại, thiếu sót tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để xử lý theo quy định.

Trọng Tài