Tự hào truyền thống vẻ vang

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra Thái Bình đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm ngành Thanh tra Việt Nam và 63 năm ngành Thanh tra Thái Bình.

Ngành Thanh tra Thái Bình được thành lập tháng 3/1957. Lúc đầu, chỉ có Ban Thanh tra ở tỉnh với 7 cán bộ; nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết những tranh chấp về tài sản, củng cố tình đoàn kết nông thôn, giữ vững và phát huy thành quả của cải cách ruộng đất...

Năm 1970, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 164 và 165 chấn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thanh tra. Lúc này, ở Thái Bình các tổ chức thanh tra được thành lập từ tỉnh đến các huyện, thị xã, các ty, ngành của tỉnh.

Năm 1976, thực hiện Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình đã tiến hành thành lập các Ban Thanh tra nhân dân ở các đơn vị cơ sở chính quyền, kinh tế, sự nghiệp.

Ở mỗi thời kỳ cách mạng, ngành Thanh tra Thái Bình đều phát huy được vai trò, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành đã mở những cuộc thanh tra và xét giải quyết đơn về việc gọi thanh niên nhập ngũ, huy động nghĩa vụ lương thực, thực phẩm; thanh tra việc thực hiện chính sách đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bộ đội; việc tổ chức vận chuyển qua sông, qua phà đò bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngành đã tập trung thanh tra về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, diện tích, năng suất, sản lượng nông nghiệp; việc xây dựng các công trình thuỷ lợi, cung ứng vật tư; việc ký kết hợp đồng làm đất bằng cơ giới..

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngành Thanh tra Thái Bình đã mở cuộc thanh tra những vụ việc lợi dụng, móc ngoặc để tham ô tài sản, hàng hoá, vật tư của Nhà nước.

Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước, tập thể hàng chục vạn công điểm, tiền và lương thực, thực phẩm; kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm. Đồng thời, phát hiện những thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý kinh tế, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Đặc biệt, ngành Thanh tra đã kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công khai của hợp tác xã đề ra, sau đó, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai ra toàn tỉnh. Nhờ kết quả này, ngành Thanh tra Thái Bình đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về sáng kiến thực hiện công khai hoá...


Tiết mục văn nghệ do cán bộ, công chức ngành Thanh tra Thái Bình biểu diễn tại buổi gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020). Ảnh: Trọng Tài

"Trái ngọt" của sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết

Trong suốt 63 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra Thái Bình luôn thể hiện được vai trò nòng cốt, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà n­ước.

5 năm gần đây (2016 - 2020), toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã tiến hành 1.311 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.006 lượt đơn vị. Qua đó, phát hiện sai phạm gần 133 tỷ đồng và 841.294m2 đất. Kiến nghị thu hồi hơn 71 tỷ đồng và 783.502m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 20 tập thể và 8 cá nhân.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 41.456 lượt công dân; tiếp nhận 15.665 đơn khiếu nại, tố cáo. Đến nay, cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 550/558 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 98,6%. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết 61/61 đơn, đạt 100%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã  kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng và 191,6m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 2 tập thể, 33 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý 1 vụ việc.

Với những đóng góp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra Thái Bình đã đư­ợc Đảng, Nhà nư­ớc ghi nhận, biểu dương, khen thư­ởng với nhiều danh hiệu cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1973); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1975); Huân ch­ương Lao động hạng Hai (năm 1985); Huân ch­ương Lao động hạng Nhất (năm 1995); Huân ch­ương Độc lập hạng Ba (năm 2004)... Nhiều tổ chức và cán bộ thanh tra đ­ược Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các cấp, các ngành khen thư­ởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình Trần Trung Dũng chia sẻ, trong những năm gần đây, ngành Thanh tra tỉnh đã và đang tiếp tục đổi mới về nhận thức, quan điểm thanh tra. Thanh tra không chỉ là đi tìm cái sai để xử lý mà trước hết phải phát hiện được những nhân tố mới, tích cực để nhân rộng, động viên và khuyến khích... 

Nối tiếp truyền thống vẻ vang, ngành Thanh tra Thái Bình sẽ phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả; là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; góp phần tích cực hơn nữa vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

“Cùng với đó, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra Thái Bình sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực công tác, th­ường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; luôn làm việc với tinh thần tận tụy, sáng tạo, khách quan, công tâm; nguyện viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành Thanh tra, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, “Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”” - Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình nhấn mạnh.

Trọng Tài