Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPVPHC do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên ký, Công ty Ecopath đã bị xử phạt tổng số tiền 60 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe men vi sinh Bifina R có nội dung không đúng với nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Ngoài ra, công ty còn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe men vi sinh Bifina S mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, vi phạm quy định tại Mục 51 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 và Nghị định số 158/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo gỡ tờ rơi quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ men vi sinh Bifina R và men vi sinh Bifina S sai quy định đã phát hành, cải chính thông tin theo quy định.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Ecopath nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Phương Anh