Công ty TNHH Dược phẩm & TM An Phát có địa chỉ tại Lô 18N1-18N2 khu đô thị The Manor Eco Lào Cai, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai do ông Phạm Văn Dũng làm Giám đốc.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Dược phẩm & TM An Phát đã bán buôn thuốc Eldoper, SĐK VN-16330-13 với giá cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực theo quy định của pháp luật đối với thuốc có giá bán tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng. Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt 4 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty bán buôn thuốc Medrol 4mg, SĐK VN-21437-18 với giá cao hơn so với giá đã được kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực theo quy định của pháp luật đối với thuốc có giá bán tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ 1.000-5.000 đồng. Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt 8 triệu đồng.

Bán buôn thuốc Voltarene 100mg, SĐK VN-16847-13 với giá cao hơn so với giá đã được kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực theo quy định của pháp luật đối với thuốc có giá bán tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ 5.000- 100.000 đồng. Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt 12 triệu đồng.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, cả 3 hành vi trên là vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 66 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm & TM An Phát khắc phục hậu quả, nôp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền chênh lệch gần 3 triệu đồng do bán buôn thuốc cao hơn giá thuốc đã kê khai.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm & TM An Phát phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Phương Anh