Xử lý sai phạm gần 373 triệu đồng

Cập nhật: 23/04/2019 14:55

(Thanh tra)- Quý I năm 2019, UBND huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã thực hiện 5 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Đến nay, đã ban hành kết luận 4 cuộc.

Qua đó, phát hiện 4/5 đơn vị được thanh tra có sai phạm; thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 309 triệu đồng; giảm trừ quyết toán gần 64 triệu đồng.

Cùng kỳ, tại Trụ sở tiếp công dân của huyện và các xã, thị trấn đã tiếp 34 lượt công dân với 32 vụ việc. Tiếp nhận 2 đơn khiếu nại; 2 đơn tố cáo và 267 đơn kiến nghị, đề nghị.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện cũng đang triển khai thực hiện giám sát về công tác thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân được giao đất, giai đoạn 2015-2018 và cuộc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”.

Trọng Tài