Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Đáng chú ý là kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ. 

Từ ngày 16/12/2021 - 15/6/2022, Thanh tra Sở GTVT đã tổ chức 957 lượt thanh tra, kiểm tra độc lập. Số cá nhân, tổ chức có vi phạm là 911 trường hợp, với số tiền phạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Thanh tra Sở đã xử lý 839 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 120 trường hợp; thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 44 trường hợp; thu hồi phù hiệu 182 trường hợp.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở đã triển khai hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến quốc lộ 55, thuộc địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, theo đề nghị của UBND huyện Hàm Tân. Qua kiểm tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt hơn 116 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị đã triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại 10 đơn vị đầu mối xếp hàng hóa lên xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lập 46 biên bản vi phạm hành chính; xử phạt 9/10 đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 161 triệu đồng.

Nhật Minh